John 4

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ. ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲛⲉϩⲁⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡϭⲱⲙʾ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲏⲅⲏ. ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲥⲟ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲙⲉϩⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ. ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲡⲉϫⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲕⲟⲩⲉϣⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲙⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. 10 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ. ⲛ̅ⲧⲟ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛϥϯ ⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ. 11 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲕⲁⲇⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲟⲕϩ̅. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. 12 ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲛⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧϣⲱⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ. 13 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲉ͡ⲓⲃⲉ ⲟⲛ. 14 ⲡⲉⲧⲥⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ. ⲛ̅ⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲃⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 15 ⲡⲉϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉ͡ⲓ<ⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲛⲁⲉ͡ⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲉ͡ⲓⲙⲁ ⲉⲙⲉϩⲙⲟⲟⲩ. 16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲟⲩϩⲁⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ. 17 ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϯϩⲁⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϯϩⲁⲉ͡ⲓ. 18 ⲁϫⲓϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲁⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲉⲉϥ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϫⲟⲟϥ. 19 ⲡⲉϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 20 ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲛⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 21 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲧⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉ͡ⲓⲧⲟⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 22 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛ̅ⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲙⲉ. ⲉⲣⲉⲡⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ. 24 ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ϣ̑ϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲙⲉ. 25 ⲡⲉϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ͡ⲓ. ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 26 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ <ⲡⲉ> ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲉ. 27 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩ ⲏ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ. 28 ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 29 ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉ͡ⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ. ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 30 ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ. 31 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲟⲩⲱⲙ. 32 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲉⲩⲟⲙⲥ̅ ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ. 33 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲁ ⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲱⲙ. 34 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲱⲃ. 35 ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲱϩⲥ̅ ⲉ͡ⲓ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϥⲓⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲟϩⲥⲟⲩ. 36 ⲡⲉⲧⲱϩⲥ ⲛⲁϫⲓⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲧⲱϩⲥ̅ ⲉⲩⲉⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. 37 ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧⲱϩⲥ. 38 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲉⲩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲱϩⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ. 39 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ. 40 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ. 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. 42 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ϫⲉ ⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 43 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 44 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 45 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲙ̅ⲡϣⲁ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ <ⲛⲉ>ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲡⲉ· 46 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲕⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲣ̅ⲏⲣⲡ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. 47 ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϥ̅ⲧⲁⲗϭⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 48 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 49 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ. 50 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ. ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ. 51 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ. 52 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲡⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ⲥⲁϥ. 53 ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉ͡ⲓ ⲧⲏⲣϥ̅. 54 ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ·
Copyright information for CopSahHorner