John 5

1ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲡϣⲁⲁ ⲡⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 2ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲓϫⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ. ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ⲉⲣⲉϯ <ⲛ>ⲥⲧⲟⲁ ϩⲓϫⲱⲥ. 3ⲛⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲁⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ <ⲛ̅ⲛ>ⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ. 4[ ] 5ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲁϥⲣ̅ⲙⲁⲃϣⲙⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲁϥⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. 7ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲛ̅ϯⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲡⲙⲟⲟⲩ ⲧⲱϩ ⲉϥⲉⲛⲟϫⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ. ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 8ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅ <ⲛⲅ̅>ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. 9ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 10ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̅ⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ. 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ̈. ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. 12ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ̅ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. 13ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁϥⲥⲉϩⲧϥ̅. ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 14ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. 15ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ̈. 16ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 17ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲣ̅ϩⲱⲃ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲣ̅ϩⲱⲃ. 18ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 19ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲁⲁⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲩ. 20ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ. 21ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ. 22ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ 23ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ̈ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϥⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. 24ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ. 25ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ. 26ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲱⲧⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 27ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. 28ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ 29ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲱⲛϩ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. 30ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲉ͡ⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲉ͡ⲓϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 31ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 32ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. 33ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. 34ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. 35ⲛⲉⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. 36ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈. 37ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲃ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥ 38ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 39ϩⲟⲧϩⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 40ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ. 41ⲛⲉⲓ̈ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 42ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 43ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧ. ⲉϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ̅. 44ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲛ. 45ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ. 46ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ. ⲁⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 47ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ·
Copyright information for CopSahHorner