John 7

1ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. 2ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ. 3ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲕ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 4ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉϣϫⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 5ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 6ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲉ͡ⲓ. ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ. 7ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ. 8ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁϯⲛⲟⲩ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲉ͡ⲓϣⲁ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲡⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 9ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁϥϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 10ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲡ. 11ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ. 12ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 13ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 14ϩⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡ̅ϣⲁ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϯⲥⲃⲱ. 15ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ. 16ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲧⲉ. 17ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲣ̅ϩⲛⲁϥ ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ⲥⲃⲱ ϫⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ. ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉ͡ⲓϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. 18ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 19ⲙⲏ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 20ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲟⲟⲩⲧⲕ̅. 21ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ 22ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 23ⲉϣϫⲉϣⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲥⲃ̅ⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϭⲥ̅ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 24ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϫⲓϩⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ⲙⲉ. 25ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. 26ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲡⲉ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁⲛ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 27ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. 28ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. 29ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 30ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲥⲁϭⲟⲡϥ̅ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ. 31ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉ͡ⲓ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ ⲁⲁⲩ. 32ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ̅. 33ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲡⲉϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 34ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. 35ⲡⲉϫⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϥ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. 36ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ· 37ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲉⲡϣⲁ ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ⲥⲱ. 38ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲉ͡ⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲁⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ̅. 39ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓⲡⲛ̅ⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 40ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 41ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 42ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡϯⲙⲉ <ⲉⲛ>ⲉⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 43ⲁⲩⲡⲱⲣϫ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 44ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲟⲡϥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 45ⲁⲩⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϣⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲛⲏ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲧϥ̅. 46ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 47ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 48ⲙⲏ ⲁⲗⲁⲁⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲏⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. 49ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲓ̈ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ. 50ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. 51ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 52ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧ̅ⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ϩⲟⲧϩⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner