John 8

12 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. 13 ⲡⲉϫⲉⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲕⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 14 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉ͡ⲓϣⲁⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲧⲁⲙⲛⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲧⲱⲛ ⲏ ⲉⲓ̈ⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. 15 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲡⲟⲕ ⲛ̅ϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ. 16 ⲕⲁⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 17 ϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ. 18 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲉ͡ⲓ. 19 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲕⲉ͡ⲓⲱⲧ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲛ ⲡⲉ. 20 ⲛⲉⲉ͡ⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲟⲡϥ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ. 21 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲙⲙⲁⲩ. 22 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲙⲙⲁⲩ. 23 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 24 ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 25 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϯϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ 26 ⲉⲩⲛ̅ϯϩⲁϩ ⲉϫⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 27 ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲱⲧ. 28 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲧⲥⲁⲃⲟⲉ͡ⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 29 ⲁⲩⲱ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥⲕⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. 30 ⲛⲁⲓ̈ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 31 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϭⲱ ϩⲙⲡ̅<ⲁ>ϣⲁϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ 32 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ. 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉϩ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ. 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ϥⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. 35 ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ <ϥ>ⲛⲁϭⲱ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 36 ⲉⲣϣⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϭⲉ ⲣ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ. 37 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 38 ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ. 39 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ⲛⲉϩⲃ̅ⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 40 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲣ̅ⲡⲁⲓ̈. 41 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲟⲩⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 42 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 43 ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϭⲓⲛϣⲁϫⲉ. ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ. 44 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ. ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡϭⲟⲗ ⲛⲁϣⲁϫⲉ. ⲉϣⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲉⲉ͡ⲓⲱⲧ. 45 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϫⲉ ϯϫⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲁⲛ. 46 ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁϫⲡⲓⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲃⲉ. ⲉϣϫⲉⲉⲉ͡ⲓϫⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ. 47 ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 48 ⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. 49 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ. 50 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ϯϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ. 51 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ. ⲛ̅ϥⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 52 ⲡⲉϫⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲛⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 53 ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲛⲁⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ. ⲉⲕⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲛⲓⲙ. 54 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈. ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲉⲟⲟⲩ. ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲉⲧϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 55 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲉⲉ͡ⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϯϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. 56 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲁϣⲉ. 57 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲕⲣ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 58 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ. 59 ⲁⲩϥⲓⲱⲛⲉ ϭⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ·
Copyright information for CopSahHorner