John 9

ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲛ̅ⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲁⲓ̈ ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉϥⲕⲉⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϣ̑ϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ. ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ϩⲟⲥⲟⲛ ϯϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲅ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲉϫⲟⲩⲡⲁϭⲥⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲁϭⲥⲉ ⲁϥϫⲉϩⲡⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓⲁⲡⲉⲕϩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲕⲟⲗⲩⲙ̅ⲃⲏⲑⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓⲁⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ ⲡⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ͡ⲁ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 10 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲃⲁⲗ. 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲩⲟⲙⲉ ⲁϥϫⲉϩⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲛⲅ̅ⲉⲓⲁⲡⲉⲕϩⲟ. ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓⲁⲡⲁϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲉ͡ⲓⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 13 ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉϥⲟ ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. 14 ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ. 15 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲁϣ ⲛϩⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲥϭⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲁⲡⲁϩⲟ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 16 ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲉ͡ⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛϥ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 17 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲏ ⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 18 ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲛ̅ⲁϣ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 20 ⲁⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲃⲗⲗⲉ. 21 ⲛ̅ⲁϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ. ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲣ̅ⲧⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ. 22 ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. 23 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲉϥⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲛⲟϭ ⲙⲁϫⲛⲟⲩϥ. 24 ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲉ͡ⲓⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ. 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲏ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 26 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ. ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 27 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅. ⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲥⲟⲧⲙⲉϥ. ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ. 28 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ."ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. 29 ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ. 30 ⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲧⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲃⲁⲗ. 31 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲣⲙ̅ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 32 ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. 33 ⲉⲛⲉⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈. ⲛⲉϥⲛⲁϣⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ. 34 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲧⲏⲣⲕ̅ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲕⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 35 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 36 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 37 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ. 38 [ ] 39 ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲡ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. 40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲁⲛⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲗ̅ⲗⲉ. 41 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅.
Copyright information for CopSahHorner