John 10

1ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲃ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲕⲉⲥⲁ. ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ. 2ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲟ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 3ⲡⲁⲓ̈ ϣⲁⲣⲉⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 4ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲙⲏ. 5ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ. 6ⲧⲉⲉ͡ⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. 7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 8ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 9ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ. ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ. 10ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲃⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲟⲩϩⲟ<ⲩⲟ>. 11ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ. 12ⲡϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲡⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲣⲟⲩ 13ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ. 14ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ. 15ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 16ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟϩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 17ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲉϫⲓⲧⲥ̅. 18ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϥⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲓⲧⲥ̅. ⲧⲉⲓ̈ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. 19ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. 20ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϥⲗⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 21ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲃ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ· 22ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲓⲁⲉⲓⲕ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ. 23ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛ̅ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ. 24ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲕϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲏⲧ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲉ͡ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 26ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ. 27ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ 28ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ. 29ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϥϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧ̅ϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ. 30ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲁ. 31ⲁⲩϥⲓⲱⲛⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ. 32ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲁϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. 33ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉϫⲓⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲕ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ. 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛϥ̅ⲥⲏϩ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ. 35ⲉϣϫⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 36ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲓⲱⲧ ⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕϫⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 37ⲉϣϫⲉⲛ̅ϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 38ⲉϣϫⲉϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ. 39ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲁϭⲟⲡϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓϫ 40ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ 41ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ. ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ. 42ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·
Copyright information for CopSahHorner