John 11

1ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ. 2ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩⲥ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲉⲧⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϥⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ. 3ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲕ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. 5ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲛⲙⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 7ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. 8ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. 9ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 10ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ϣⲁϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅. 12ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ. 13ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲡⲉⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲱⲃϣ. 14ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ 15ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ. 16ⲡⲉϫⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲃⲣ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 17ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϩⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. 18ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ⲁⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ. 19ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲥⲟⲛ. 20ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲩ. ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲏⲉ͡ⲓ. 21ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲕⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. 22ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ. 23ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϥ̅. 24ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 25ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ. ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲱⲛϩ. 26ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈. 27ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 28ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲥⲁϩ ⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ. 29ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅. ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ. 30ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 31ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲃⲱⲕʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 32ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲥⲛⲟϫⲥ̅ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲉⲕⲙ̅ⲡⲉⲉ͡ⲓⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. 33ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ. ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲟⲧ 34ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ. 35ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. 36ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 37ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲃ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙⲟⲩ. 38ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉϥⲟⲟⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲛⲉⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓⲣⲱϥ. 39ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϥⲓⲡⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲏⲇⲏ ⲁϥⲣ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. 40ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 41ⲁⲩϥⲓⲡⲱⲛⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. 42ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. 43ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 44ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁϥ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ. 45ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 46ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁⲩ. 47ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲛ. 48ⲉⲛϣⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 49ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. 50ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 51ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲁⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ 52ⲁⲩⲱ ϩⲁⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 53ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 54ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 55ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ. 56ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥ̅ⲛ̅ⲇⲟϭⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡϣⲁ. 57ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲁⲩϯ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ. ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ̅.
Copyright information for CopSahHorner