John 12

ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲁⲥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲥ̅ ⲁⲥⲧⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡϥⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ. ⲁⲡⲏⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ̈ ⲙⲡ̅ⲥⲟϭⲛ̅. ⲡⲉϫⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩϯⲡⲉⲉ͡ⲓⲥⲟϭⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϣⲙⲛⲧ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛⲉϥϩⲱϥⲧ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲉⲓⲥⲉ. ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ϯⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϥⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10 ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 11 ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲃⲏⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅. 12 ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 13 ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲁ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ. ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 14 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲩⲉ͡ⲓⲱ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. 15 ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲥⲏϭ ⲛ̅ⲉⲓⲱ. 16 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. 17 ⲛⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϭⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 18 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁⲓ̈ⲛ. 19 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲥⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 20 ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ. 21 ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ̈ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅. 22 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉ͡ⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ. ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲉⲓ̅ⲥ̅. 23 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙ̅ⲧⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲟ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛⲥ̅ⲙⲟⲩ. ϣⲁⲥϭⲱ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ. ϣⲁⲥϯⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. 25 ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲓ̈. ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲁⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲓ̈ⲟϥ. 27 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ. ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ. 28 ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ϭⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ϫⲉ ⲁⲓ̈ϯⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ. 29 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 30 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ ⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 31 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 32 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲁⲥⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ϯⲛⲁⲥⲉⲕⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲣⲟⲉ͡ⲓ. 33 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲙ̅ⲙⲟⲩ. 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ̅ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 35 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ. 36 ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϣ̅ⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 37 ⲛⲉⲓ̈ⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 38 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϭⲃⲟⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥϭⲱⲗⲡ ⲉⲛⲓⲙ. 39 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ 40 ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 41 ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 42 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. 43 ⲁⲩⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 44 ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲛⲉϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 45 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ. ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ. 46 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲛⲉϥϭⲱ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛϥ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲛⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉ͡ⲓⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ. 48 ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲛϥ̅ϫⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ̅ⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ 49 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ. 50 ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ. ⲛⲉϯϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·
Copyright information for CopSahHorner