Jude 1

1ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲡⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅.
Copyright information for CopSahHorner