Luke 1

1ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁϩⲁϩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲧʾ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ϩⲣⲁⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ 2ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ 3ⲁⲓ̈ⲣ̅ϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲓ̈ⲟⲩⲁϩⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲥⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲣⲁⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲉ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲉ. 4ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· 5ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲉϥⲏⲡ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲃⲓⲁ. ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ 6ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. 7ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁϭⲣⲏⲛ ⲧⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲁⲩⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲩ. 8ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲛ̅ⲧʾⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 9ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧʾ ⲛⲧⲙⲛⲧ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲁⲥⲣ̅ ⲉⲧⲱϥ ⲉⲧⲁⲗⲉϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ. 11ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ. 12ⲁϥϣⲧⲟⲣ<ⲧⲣ> ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 13ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉⲙ̅ⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲡⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 14ⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϫⲡⲟ 15ϥⲛⲁⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ̅ ϩⲓⲥⲓⲕⲉⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛⲉϥϩⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ 16ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲕⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲙ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲉⲕⲧⲟ ⲛⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲛ̅ⲛⲓⲟⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ϩⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧʾ ⲛⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧʾ 18ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩ ϯⲛⲁⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ⲣ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲥⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥϩⲟⲟⲩ. 19ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ 20ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲕⲱ ⲣⲣⲱⲕ ⲉⲙⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϣⲁϫⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲡⲕ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. 21ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϭⲱϣⲧʾ ϩⲏⲧϥ ⲛ̅ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲱⲥⲕ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. 22ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱⲣⲙ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲟ ⲛⲙⲡⲟ· 23ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈. 24ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥⲱ͡ⲱ ⲛ̅ϭⲓⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϩⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧʾ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅<ⲙ>ⲟⲥ 25ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϥⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲛⲟϭⲛⲉϭ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 26ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧʾ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ 27ϣⲁⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲁⲩϣⲡ̅ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ. 28ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲛⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϭⲛϩⲙ̅ⲟⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲉ. 29ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ. 30ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲁϭⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧʾ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 31ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲱ͡ⲱ ⲛ̅ⲧⲉϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅. 32ⲡⲁⲓ̈ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ 33ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ̅ⲣⲣⲟ ⲉϫⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ. 34ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲓⲥⲟⲩⲛϩⲟⲟⲩⲧʾ 35ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲱ. ⲁⲩⲱ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣ̅ϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲧⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲟⲛ ⲁⲥⲱ͡ⲱ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲛ̅ⲧϩⲗ̅ⲗⲱ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧʾ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ. 37ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲣ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 38ⲡⲉϫⲁⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲑⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅. 39ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉ<ⲓ>ϩⲟⲟⲩ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉⲧⲟⲣⲓⲛⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 40ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲁⲥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ 41ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲓⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲁⲃ 42ⲁⲥϥⲓϩⲣⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ. ⲧⲉⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧʾ ⲛⲧⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ϭⲓⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲉ 43ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧʾ 44ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲉⲛⲁⲙⲁⲁϫⲉ. ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲓⲙ ϩⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ 45ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 46ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲓⲥⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 47ⲁⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉϫⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ 48ϫⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲙϩⲁⲗ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ϭⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ 49ϫⲉ ⲁϥⲓ̈ⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲁⲃ 50ⲡⲉϥⲛⲁ ϫⲓⲛⲟⲩϫⲱⲙ ϣⲁⲩϫⲱⲙ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ 51ⲁϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϭⲃⲟⲓ̈ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧʾ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧʾ 52ⲁϥϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛⲛⲓⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲉⲩⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧʾⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ. 53ⲁϥⲧⲥⲓⲉⲛⲉⲧϩⲕⲁⲓ̈ⲧʾ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁϥϫⲉⲩⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧʾ 54ⲁϥϯⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁ͡ⲁ 55ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉ<ⲛ>ⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 56ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲥ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲥⲏⲉⲓ. 57ⲁⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲉⲧⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ. 58ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲣⲁⲩⲏ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲣⲁⲓ̈ⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁϣⲉⲡⲉϥⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· 59ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲩⲛⲁⲥⲃ̅ⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ 60ⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 61ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲟⲩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲁⲛ. 62ⲛⲉⲩϫⲱⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ. 63ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲡⲓⲛⲁⲕⲓⲥ ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 64ⲁⲣⲱϥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 65ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 66ⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. 67ⲁⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧʾ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 68ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉⲁϥϭⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ 69ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲡ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ. 70ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ 71ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛϫⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲓϫ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ 72ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲛⲓⲟⲧⲉ ⲉⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 73ⲡⲁⲛⲁϣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲱⲣⲕ̅ ⲙⲙⲟϥ ⲛ̅ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧ. ⲉϯⲑⲉ ⲛⲁⲛ 74ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲁⲛⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛϫⲁϫⲉ ⲉϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ 75ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 76ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲧʾϫⲟⲥⲉ ⲕⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ 77ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 78ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲙⲡⲛⲁ͡ⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϥ̅ⲛⲁϭⲙ̅ⲡⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϫⲓⲥⲉ 79ⲉⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲑⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ. 80ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ. <ⲛ>ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲛϫⲁⲓ̈ⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·
Copyright information for CopSahHorner