Luke 1

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁϩⲁϩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲧʾ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ϩⲣⲁⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲓ̈ⲣ̅ϩⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲓ̈ⲟⲩⲁϩⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲥⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲣⲁⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲉ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲉϥⲏⲡ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲃⲓⲁ. ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲁⲣⲱⲛ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁϭⲣⲏⲛ ⲧⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲁⲩⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲩ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲛ̅ⲧʾⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧʾ ⲛⲧⲙⲛⲧ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲁⲥⲣ̅ ⲉⲧⲱϥ ⲉⲧⲁⲗⲉϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ. 11 ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ. 12 ⲁϥϣⲧⲟⲣ<ⲧⲣ> ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 13 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉⲙ̅ⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ. ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲡⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 14 ⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϫⲡⲟ 15 ϥⲛⲁⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ̅ ϩⲓⲥⲓⲕⲉⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛⲉϥϩⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ 16 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲕⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲙ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲉⲕⲧⲟ ⲛⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲛ̅ⲛⲓⲟⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ϩⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧʾ ⲛⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧʾ 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩ ϯⲛⲁⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ⲣ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲥⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥϩⲟⲟⲩ. 19 ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ 20 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲕⲱ ⲣⲣⲱⲕ ⲉⲙⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϣⲁϫⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲡⲕ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. 21 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϭⲱϣⲧʾ ϩⲏⲧϥ ⲛ̅ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲱⲥⲕ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. 22 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱⲣⲙ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲟ ⲛⲙⲡⲟ· 23 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈. 24 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥⲱ͡ⲱ ⲛ̅ϭⲓⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϩⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧʾ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅<ⲙ>ⲟⲥ 25 ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϥⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲛⲟϭⲛⲉϭ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 26 ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧʾ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ 27 ϣⲁⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲁⲩϣⲡ̅ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ. 28 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲛⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϭⲛϩⲙ̅ⲟⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲉ. 29 ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ. 30 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲁϭⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧʾ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 31 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲱ͡ⲱ ⲛ̅ⲧⲉϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅. 32 ⲡⲁⲓ̈ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ 33 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ̅ⲣⲣⲟ ⲉϫⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ. 34 ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲓⲥⲟⲩⲛϩⲟⲟⲩⲧʾ 35 ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲱ. ⲁⲩⲱ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣ̅ϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲧⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲟⲛ ⲁⲥⲱ͡ⲱ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲛ̅ⲧϩⲗ̅ⲗⲱ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧʾ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁϭⲣⲏⲛ. 37 ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲣ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 38 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲑⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅. 39 ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉ<ⲓ>ϩⲟⲟⲩ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉⲧⲟⲣⲓⲛⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 40 ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲁⲥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲓⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲁⲃ 42 ⲁⲥϥⲓϩⲣⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ. ⲧⲉⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧʾ ⲛⲧⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ϭⲓⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲉ 43 ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧʾ 44 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲉⲛⲁⲙⲁⲁϫⲉ. ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲓⲙ ϩⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ 45 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 46 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲓⲥⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 47 ⲁⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉϫⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ 48 ϫⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲙϩⲁⲗ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ϭⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ 49 ϫⲉ ⲁϥⲓ̈ⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲁⲃ 50 ⲡⲉϥⲛⲁ ϫⲓⲛⲟⲩϫⲱⲙ ϣⲁⲩϫⲱⲙ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ 51 ⲁϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϭⲃⲟⲓ̈ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧʾ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧʾ 52 ⲁϥϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛⲛⲓⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲉⲩⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧʾⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ. 53 ⲁϥⲧⲥⲓⲉⲛⲉⲧϩⲕⲁⲓ̈ⲧʾ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁϥϫⲉⲩⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧʾ 54 ⲁϥϯⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁ͡ⲁ 55 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉ<ⲛ>ⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 56 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲥ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲥⲏⲉⲓ. 57 ⲁⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧʾ ⲉⲧⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ. 58 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲣⲁⲩⲏ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲣⲁⲓ̈ⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁϣⲉⲡⲉϥⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· 59 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲩⲛⲁⲥⲃ̅ⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ 60 ⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 61 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲟⲩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲁⲛ. 62 ⲛⲉⲩϫⲱⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ. 63 ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲡⲓⲛⲁⲕⲓⲥ ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 64 ⲁⲣⲱϥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 65 ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 66 ⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. 67 ⲁⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧʾ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 68 ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉⲁϥϭⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ 69 ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲡ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ. 70 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ 71 ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛϫⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲓϫ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ 72 ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲛⲓⲟⲧⲉ ⲉⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 73 ⲡⲁⲛⲁϣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲱⲣⲕ̅ ⲙⲙⲟϥ ⲛ̅ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧ. ⲉϯⲑⲉ ⲛⲁⲛ 74 ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲁⲛⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛϫⲁϫⲉ ⲉϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ 75 ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 76 ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲧʾϫⲟⲥⲉ ⲕⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ 77 ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 78 ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲙⲡⲛⲁ͡ⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϥ̅ⲛⲁϭⲙ̅ⲡⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϫⲓⲥⲉ 79 ⲉⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲑⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ. 80 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ. <ⲛ>ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲛϫⲁⲓ̈ⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·
Copyright information for CopSahHorner