Luke 10

1ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁ<ⲛⲁ>ⲓ̈ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲉⲧⲡ̅ⲕⲉϣϥⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 2ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱϩⲥ̅ ⲙⲉⲛ ⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲃⲕ̅ⲏⲡⲉ. ⲥⲉⲡⲥ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲱϩⲥ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲉϫⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲱϩⲥ̅. 3ⲃⲱⲕ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲓⲉⲓⲃ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ̅. 4ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲧⲱⲱⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. 5ⲡⲏⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϫⲓⲥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲏⲓ̈ 6ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲉⲥⲉⲕⲟⲧⲥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 7ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϭⲱ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧʾ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲉⲩⲏⲓ̈. 8ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ 9ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗϭⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 10ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲥⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ 11ϫⲉ ⲡⲕⲉϣⲟⲓ̈ϣ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲉⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ. ⲧⲛ̅ϥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲡⲗⲏⲛ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 12ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉϫⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲉ ⲭⲟⲣⲁⲍⲉⲓⲛ. ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. 14ⲡⲗⲏⲛ ⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 15ⲛ̅ⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲛ̅ⲧⲉ ϣⲁⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ. 16ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲉϥⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϥⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧʾ· 17ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϣϥⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲕⲉⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. 18ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲣⲏϭⲉ. 19ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓ̈ϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϩⲟϥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲟϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛϭⲟⲛⲥ̅. 20ⲡⲗⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲙⲡⲏⲩⲉ. 21ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ϯⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ϫⲉ ⲁⲕϩⲉⲡⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ ⲁⲕϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲁϩⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧʾ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥⲣ̅ⲁⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 22ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲡⲓⲱⲧʾ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲧʾ ⲛⲥⲁⲡϣⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ̅ ϣⲁϥϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲃⲃⲁⲗ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 24ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲣ̅ⲣⲟ, ⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅· 25ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 26ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕⲱϣ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 27ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧʾ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲛⲙ̅ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ. 28ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲁⲕⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲱⲛϩ̅. 29ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲉϣⲧⲙⲁⲓ̈ⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲓ̈. 30ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲓ̈ⲉⲣⲓⲭⲱ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁϩⲏⲟⲩ ⲁⲩϫϥ̅ϩⲉⲛⲥⲁϣ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲟ̅ ⲙ̅ⲡϣⲙⲟⲩ. 31ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲁⲁⲧϥ̅. 32ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲟⲛ ⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲁⲁⲧϥ̅. 33ⲁⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 34ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲁϣ ⲁϥⲡⲱϩⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲡⲉϥⲧⲃ̅ⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲩⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ. 35ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϯϥⲕⲏⲧⲉ ⲙⲡ̅ʾⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϥⲓⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲧⲟⲓ̈ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ. 36ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ. 37ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲡⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈· 38ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲥ. 39ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲥ̅ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. 40ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ ⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲕⲁⲁⲧʾ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧʾ ⲉⲓ̈ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. ⲁϫⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉⲡⲱϣⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈. 41ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁϩⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ. 42ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲥⲥⲉⲧⲡ̅ʾⲧ̅ʾⲧⲟ ⲛⲁⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner