Luke 10

ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁ<ⲛⲁ>ⲓ̈ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲉⲧⲡ̅ⲕⲉϣϥⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱϩⲥ̅ ⲙⲉⲛ ⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲃⲕ̅ⲏⲡⲉ. ⲥⲉⲡⲥ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲱϩⲥ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲉϫⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲱϩⲥ̅. ⲃⲱⲕ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲓⲉⲓⲃ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ̅. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲧⲱⲱⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. ⲡⲏⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϫⲓⲥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲏⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲉⲥⲉⲕⲟⲧⲥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϭⲱ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧʾ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲉⲩⲏⲓ̈. ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗϭⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 10 ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲥⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ 11 ϫⲉ ⲡⲕⲉϣⲟⲓ̈ϣ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲉⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ. ⲧⲛ̅ϥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲡⲗⲏⲛ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 12 ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉϫⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13 ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲉ ⲭⲟⲣⲁⲍⲉⲓⲛ. ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. 14 ⲡⲗⲏⲛ ⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 15 ⲛ̅ⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲛ̅ⲧⲉ ϣⲁⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ. 16 ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲉϥⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϥⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧʾ· 17 ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϣϥⲉⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲕⲉⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. 18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲣⲏϭⲉ. 19 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓ̈ϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϩⲟϥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲟϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛϭⲟⲛⲥ̅. 20 ⲡⲗⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲙⲡⲏⲩⲉ. 21 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ϯⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ϫⲉ ⲁⲕϩⲉⲡⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ ⲁⲕϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲁϩⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧʾ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥⲣ̅ⲁⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 22 ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲡⲓⲱⲧʾ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲧʾ ⲛⲥⲁⲡϣⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ̅ ϣⲁϥϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 23 ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲃⲃⲁⲗ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 24 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲣ̅ⲣⲟ, ⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅· 25 ⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 26 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕⲱϣ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 27 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧʾ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲛⲙ̅ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ. 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲁⲕⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲱⲛϩ̅. 29 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲉϣⲧⲙⲁⲓ̈ⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲓ̈. 30 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲓ̈ⲉⲣⲓⲭⲱ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁϩⲏⲟⲩ ⲁⲩϫϥ̅ϩⲉⲛⲥⲁϣ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲟ̅ ⲙ̅ⲡϣⲙⲟⲩ. 31 ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲁⲁⲧϥ̅. 32 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲟⲛ ⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲁⲁⲧϥ̅. 33 ⲁⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 34 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲁϣ ⲁϥⲡⲱϩⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲡⲉϥⲧⲃ̅ⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲩⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ. 35 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϯϥⲕⲏⲧⲉ ⲙⲡ̅ʾⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϥⲓⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲧⲟⲓ̈ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ. 36 ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ. 37 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲡⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈· 38 ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲥ. 39 ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲥ̅ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. 40 ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ ⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲕⲁⲁⲧʾ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧʾ ⲉⲓ̈ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. ⲁϫⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉⲡⲱϣⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈. 41 ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁϩⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ. 42 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲥⲥⲉⲧⲡ̅ʾⲧ̅ʾⲧⲟ ⲛⲁⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner