Luke 11

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲧⲥⲁⲃⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 2ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓ̈ⲱⲧʾ ⲉⲧϩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲉⲣ͡ⲟ ⲉ͡ⲓ. ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. 3ⲡⲉⲛⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ. 4ⲕⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲛ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣϫⲓⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲟⲩϣⲃⲏⲣ ⲛⲁϥ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲉϣⲃⲏⲣ. ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛⲛⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲡⲉⲩϣⲁⲡ 6ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲩϣⲃⲏⲣ ⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϯⲡⲉϯⲛⲁⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱϥ. 7ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ̈ϣⲧⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ϩⲓⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϯ ⲛⲁⲕ 8ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉϯ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉ<ϥ>ϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧʾⲗⲁϭ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϥ̅ⲁϩⲉ ⲛⲁϥ. 9ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲓⲛⲉ. ⲧⲱϩⲙ̅ ⲧⲁⲣⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅. 10ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲓ ϥⲛⲁϫⲓ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϭⲓⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧʾⲧⲱϩⲙ̅ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ. 11ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲧ. ⲙⲏ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲧ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟϥ. 12ⲏ ⲛϥ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩⲉ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲟϩⲉ. 13ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϯⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧʾ ϥⲛⲁϯ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲉⲧⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· 14ⲛⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲙⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲙⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. 15ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. 16ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 17ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲥ ϣⲁⲥⲣ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ϣⲁϥϩⲉ. 18ⲉϣϫⲉⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ. 19ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ. 20ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲏⲏⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲱϩ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 21ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥⲁⲩⲗⲏ ⲉϥϩⲏⲕ. ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ. 22ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ϫⲣⲟ ⲉⲣⲟϥ. ϥⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲉⲧϥ̅ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲱⲣ ⲛⲛⲉϥϣⲱⲗ. 23ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 24ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲡⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ. ϣⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲙ̅ϭⲓⲛⲉ ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ̈ ⲉⲡⲁⲏⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ̅. 25ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲁϩⲣ̅ ⲉϥⲧⲥⲁⲙⲓⲏⲟⲩ 26ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲁϣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ϩⲁⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲑⲟ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ̅· 27ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϥⲓϩⲣⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲑⲏ ⲉⲛⲧⲁⲥϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 28ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ· 29ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲧⲉ. ϣ̑ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲁ ⲛⲁⲥ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲥⲁⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲛⲁⲥ. 30ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲱⲛⲁⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 31ⲧⲣ̅ⲣⲱ ⲙ̅ⲡⲣⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥ̅ⲧϭⲁⲓ̈ⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲓ ϫⲓⲛⲁⲣⲏϫϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 32ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲧϭⲁⲓ̈ⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲛⲁ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲓ̈ⲱⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 33ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉⲣⲉϩⲏⲃⲥ̅ ⲛϥ̅ⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϩⲱⲡ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧʾⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. 34ⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ. 35ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ. 36ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϣⲁⲣⲉⲫⲏⲃⲥ̅ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϩ· 37ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅. 38ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡϥϩⲟⲣⲡϥ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ⲟⲩⲱⲙ. 39ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲟⲧʾ ⲛⲙ̅ⲡ̅ⲡⲓⲛⲁⲝ. ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲉϩ ⲛ̅ⲧⲱⲣⲡ̅ ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. 40ⲛⲁⲑⲏⲧʾ. ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ. 41ⲡⲗⲏⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϯⲙⲛ̅ⲧⲛ͡ⲁ ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 42ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲙ̅ⲡⲣⲉⲙⲏⲧʾ ⲙ̅ⲫⲁϭⲓⲛⲛ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲡⲃⲁϣⲟⲩϣ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϣϣⲉ ⲉⲁⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲕⲁⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. 43ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲟⲣⲁ. 44ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 45ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛ̅ⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲕⲥⲱϣ ϩⲱⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 46ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲗⲟ ⲛϩⲉⲛⲉⲧⲡⲱ ⲉⲩϩⲟⲣϣ̅ ⲉϫⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱϩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲡⲱ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲧⲏⲏⲃⲉ. 47ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧʾ ⲛ̅ⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. 48ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟϭⲓ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱⲧʾ. 49ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲧⲕⲉⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ. 50ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 51ϫⲓⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲁⲃⲉⲗ ϣⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃ̅ⲃⲁⲣⲁⲭⲓⲁⲥ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲓ̈. ⲥⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 52ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓ ⲙⲡϣⲟϣⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲛⲉⲧⲃⲏⲕ· 53ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲁϩ 54ⲉⲩϭⲱⲣϭ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϭⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱϥ.
Copyright information for CopSahHorner