Luke 12

ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲃⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲙ̅ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϥϩⲟⲃⲥ̅ ⲉⲛϥ̅ⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲏⲡ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟⲛ. ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓϫⲛ̅ⲛ̅ϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧʾ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉϫⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. ϩⲁⲓ̈ⲟ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲙⲏ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ϫⲁϫ ϩⲁϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲃϣ̅ ⲁⲛ ⲉⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲕⲉϥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲡⲉ ⲏⲡ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲃⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛ̅ϫⲁϫ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃʾ. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 11 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. ⲏ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟϣⲃⲟⲩ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. 12 ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲩ· 13 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡʾⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛϥ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϫⲱⲛ. 14 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲣ̅ⲣⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϥⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲉⲛⲕⲁʾ ⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· 16 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲟⲩⲱⲱⲗⲉ 17 ⲉⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ̅ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϯⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲩϩ ⲛⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ. 18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣ̅ⲡⲁⲓ̈. ϯⲛⲁϣⲟⲣϣⲣ̅ⲛⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲛⲧⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲧⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲩⲟ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲁⲅⲁⲑⲟⲛ 19 ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ. ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩⲕⲏ ⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟ. ⲟⲩⲱⲙ. ⲥⲱ. ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 20 ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲁⲑⲏⲧʾ. ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅. ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲓⲙ. 21 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧʾⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 23 ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧʾ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲃ̅ⲥⲱ. 24 ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲛⲁⲃⲟⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲱϩⲥ̅ ⲁⲛ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲁⲁⲛϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 25 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉⲧⲉϥϣⲓⲏ. 26 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲕⲟⲩⲉⲓ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 27 ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲥⲉⲱ̑ⲧϩ̅ ⲁⲛ. ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. 28 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 29 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅. ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ 30 ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ 31 ⲡⲗⲏⲛ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 32 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲟϩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱⲧʾ ⲟⲩⲉϣϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 33 ϯⲛⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲛ͡ⲁ. ⲙⲁⲧⲁⲙⲓⲟ̅ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲧⲱⲱⲙⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲣⲁⲥ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲁϩⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲱϫⲛ̅ ϩⲛ̅ⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲧⲁⲕⲟϥ. 34 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲱⲱϥ. 35 ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲧⲛϯⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲃⲥ̅ ⲙⲟⲩϩ. 36 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩϫⲟⲓ̈ⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲧⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ⲧⲱϩⲙ̅ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. 37 ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲣⲟⲓ̈ⲥ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲟⲣϥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛϥ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ 38 ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉϩⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ϣⲉ ⲏ ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲓ̈ⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 39 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϭⲱⲧϩ̅ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈. 40 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ. 41 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲕϫⲱ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ϫⲉⲛⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϩⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ̈ϣ 43 ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲓ̈ⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. 44 ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 45 ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧʾ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ̅ ⲉⲉ͡ⲓ. ⲛϥ̅ⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛϩⲙ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲙⲛ̅ϩⲙϩⲁⲗ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲛϥ̅ⲥⲱ. ⲛϥ̅ϯϩⲉ. 46 ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡϩ̅ⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛϥ̅ⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲛϥ̅ⲡⲟϣϥ ⲛϥ̅ⲕⲁⲧⲉϥⲧⲟ ⲛⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 47 ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲉⲛ̅ⲧⲁϥⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡϥ̅ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲏ ⲉⲙⲡϥ̅ⲓ̈ⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲏϣⲉ. 48 ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϥ̅ⲓ̈ⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲁϥⲣ̅ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲛⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈. ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲁⲗⲉϩⲁϩ ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲧϥ̅ ⲛϩⲁϩ. 49 ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ʾ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲉⲣⲟ ⲡⲉ. 50 ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϯϭⲏⲡ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 51 ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲡⲉ 52 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛϯⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲏⲓ̈ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲡⲏϣ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉϫⲛ̅ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ 53 ⲟⲩⲛⲟⲩⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲡⲱϣ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ. ⲟⲩⲙⲁⲁⲩ ⲙⲙ̅ⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ. ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ. ⲟⲩϣⲱⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲥϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ. ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲥϣⲱⲙⲉ· 54 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲡⲉⲙⲛ̅ⲧ. ϣⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. 55 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ. 56 ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡϩⲟ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ. 57 ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 58 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲉϥϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲁⲧϥ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲗϭ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥ̅ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲩⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲟϫⲕ̅ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 59 ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲕϯ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲁⲉ ⲗ̅ⲗⲉⲡⲧⲟⲛ.
Copyright information for CopSahHorner