Luke 13

ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲑⲩⲥⲓⲁ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ̅ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲉⲡⲛⲉⲓ̈ϩⲓⲥⲉ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲉ. ⲏ ⲡⲓⲙⲛ̅ⲧϣⲙⲏⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡ̅ⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲉ. ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲥϫⲏⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡϥ̅ϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ̅. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉϭⲙⲉ ϫⲉ. ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛϯⲃⲱ ⲛⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯϩⲏⲩ ⲉⲩⲟⲛ ⲁⲛϣⲁⲁⲧⲥ̅ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲕⲉⲕⲁϩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲗⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁⲛϯϭⲣⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ⲧⲁϯⲙⲉϩⲣⲟ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲕⲕⲁⲁⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲕϣⲁⲁⲧⲥ̅· 10 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ϣⲙⲏⲛⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲥⲟⲗⲉⲕ ⲉⲙⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥⲓϫⲱⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅. 12 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉⲕⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲱⲛⲉ. 13 ⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14 ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲣⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 15 ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲃⲗ̅ⲡⲉϥⲙⲁⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ⲡⲉϥⲓ̈ⲱ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲛϥ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲥⲟϥ. 16 ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉ ⲉⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲣⲥ̅ ⲓ̈ⲥⲙⲛ̅ⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ͡ϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗⲥ̅ ⲛⲧⲉⲓ̈ⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 17 ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧʾϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧʾⲧⲁⲓ̈ⲏⲟⲩ ⲉⲧϥ̅ⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· 18 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲥ̅ ⲉⲛⲓⲙ. 19 ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗ̅ⲧⲙ̅ ⲉⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ̅ ⲁϥⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲧⲉϥϣⲛⲏ. ⲁⲥⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲁⲥⲣ̅ⲟⲩϣⲏⲛ ⲁⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲁⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩ 21 ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲑⲁⲃ ⲉⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲧϥ̅ ⲁⲥⲛⲟϫϥ̅ ⲉϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϣⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲓ̈ⲧʾ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϫⲓⲑⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ̅· 22 ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 23 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 24 ϫⲉ. ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲟⲩ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ 25 ⲉϥϣⲁⲛⲡϩⲛ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϥ̅ϣⲧⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲧⲱϩⲙ̅ ⲉⲡⲣⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ. ϥⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲱ ⲁⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲡⲗⲁⲧⲓⲁ. 27 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ̅ 28 ⲉⲣⲉⲡⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛ̅ⲟⲃϩⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲛⲙⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ 29 ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲁϣⲁ ⲛⲙⲣ̅ⲣⲁϩⲱⲧⲡ̅ ⲛⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧʾ ⲛⲙ̅ⲡⲣⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 30 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ϩⲁⲉ ⲛⲁⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲣ̅ϩⲁⲉ· 31 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅ̅ⲗⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϫⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲕ̅. 32 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲃⲁϣⲟⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ϯⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ 33 ⲡⲗⲏⲛ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁⲣ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲥ̅ⲧⲟ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 34 ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲧⲉⲧⲙⲟⲩⲟⲩⲧʾ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲥ. ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϣⲥⲉⲩϩⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧʾ ⲉϣⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲥ ϩⲁⲛⲉϥⲧⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ. 35 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲏⲓ̈ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ <ⲉⲣⲟⲓ̈> ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥ̅ⲙⲁⲙⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner