Luke 15

1ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 2ⲛⲉⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ϣⲉⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. 3ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 4ϫⲉ. ⲛⲓⲙ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲥⲉⲣⲙ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲏ ⲛϥ̅ⲛⲁⲕⲁⲡⲓⲡⲥ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲯⲓⲥ ⲁⲛ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲛϥ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲓⲟⲩⲁ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 5ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲛⲁϩⲃⲉ ⲉϥⲣⲁϣⲉ. 6ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲏⲓ̈ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲡⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲣⲙ̅. 7ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲓⲡⲥ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 8ⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲥⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲇⲣⲁⲭⲙⲏ ⲛⲥ̅ⲥⲉⲣⲙ̅ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲏ ⲛⲥ̅ⲛⲁϫⲉⲣⲉⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲁⲛ ⲛⲥ̅ⲥⲉϩⲣ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲥ̅ϣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϣⲁⲛⲧⲥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 9ⲁⲩⲱ ⲉⲥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϣⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲥϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲧⲁⲇⲣⲁⲭⲙⲏ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. 10ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ· 11ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. 12ⲡⲉϫⲉⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧʾⲧⲁϩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲁϥⲡⲱϣ ⲇⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲛ̅ⲕⲁ. 13ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲓ̈ⲛⲉ ⲁⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲩϩⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϥⲥ̅ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲓ ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲛⲁ. 14ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲱⲱⲧ 15ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲩⲁ ⲛⲣ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϯⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ ⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲓⲣ. 16ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϭⲁⲣⲁⲧⲉ ⲉ<ⲧⲉ>ⲣⲉⲣ̅ⲣⲓⲣ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϯ ⲛⲁϥ. 17ⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲥⲏⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲁⲡⲉϩⲕⲟ. 18ϯⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛ̅ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 19ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ. 20ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁ ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲁⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲛϩⲧⲏϥ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲁϥⲡⲱⲧʾ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲛⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅ ⲁϥϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ 21ⲡⲉϫⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ. 22ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϫⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲥ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲛⲟⲩⲝⲟⲩⲣ ⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 23ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 24ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲁϥⲱⲛϩ̅. ⲛⲉϥⲥⲟⲣⲙ̅ ⲡⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 25ⲛⲉⲣⲉⲡⲉϥⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈. ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲭⲟⲣⲟⲥ. 26ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲁ ⲛⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ 27ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲁⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧʾ ϣⲱⲱⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ʾ ϫⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲟϫ. 28ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲁⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅. 29ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ϫⲉ ⲓ̈ⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϯⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲕⲱ ⲛⲥⲱⲓ̈ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲕ̅ϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲥ ⲃ̅ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ. 30ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲛⲕⲁ ⲛⲙ̅ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲕϣⲱⲱⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ʾ 31ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. 32ϣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲡⲉ ⲁϥⲱⲛϩ ⲛⲉϥⲥⲟⲣⲙ̅ ⲡⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner