Luke 15

ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲉⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ϣⲉⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲓⲙ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲥⲉⲣⲙ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲏ ⲛϥ̅ⲛⲁⲕⲁⲡⲓⲡⲥ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲯⲓⲥ ⲁⲛ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲛϥ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲓⲟⲩⲁ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲛⲁϩⲃⲉ ⲉϥⲣⲁϣⲉ. ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲏⲓ̈ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲡⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲣⲙ̅. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲓⲡⲥ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲥⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲇⲣⲁⲭⲙⲏ ⲛⲥ̅ⲥⲉⲣⲙ̅ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲏ ⲛⲥ̅ⲛⲁϫⲉⲣⲉⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲁⲛ ⲛⲥ̅ⲥⲉϩⲣ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲥ̅ϣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϣⲁⲛⲧⲥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϣⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲥϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲧⲁⲇⲣⲁⲭⲙⲏ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. 10 ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ· 11 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. 12 ⲡⲉϫⲉⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧʾⲧⲁϩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲁϥⲡⲱϣ ⲇⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲛ̅ⲕⲁ. 13 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲓ̈ⲛⲉ ⲁⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲩϩⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϥⲥ̅ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲓ ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲛⲁ. 14 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲱⲱⲧ 15 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲧⲟϭϥ̅ ⲉⲩⲁ ⲛⲣ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϯⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ ⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲓⲣ. 16 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϭⲁⲣⲁⲧⲉ ⲉ<ⲧⲉ>ⲣⲉⲣ̅ⲣⲓⲣ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϯ ⲛⲁϥ. 17 ⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲥⲏⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲓ̈ⲕ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲁⲡⲉϩⲕⲟ. 18 ϯⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛ̅ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 19 ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ. 20 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁ ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲁⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲛϩⲧⲏϥ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲁϥⲡⲱⲧʾ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲛⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅ ⲁϥϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ 21 ⲡⲉϫⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ. 22 ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϫⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲥ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲛⲟⲩⲝⲟⲩⲣ ⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 23 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 24 ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲁϥⲱⲛϩ̅. ⲛⲉϥⲥⲟⲣⲙ̅ ⲡⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 25 ⲛⲉⲣⲉⲡⲉϥⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈. ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲭⲟⲣⲟⲥ. 26 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲁ ⲛⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ 27 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉ͡ⲓ ⲁⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧʾ ϣⲱⲱⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ʾ ϫⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲟϫ. 28 ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲁⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅. 29 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ϫⲉ ⲓ̈ⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϯⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲓⲕⲱ ⲛⲥⲱⲓ̈ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲕ̅ϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲥ ⲃ̅ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ. 30 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲛⲕⲁ ⲛⲙ̅ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲕϣⲱⲱⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ʾ 31 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. 32 ϣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲡⲉ ⲁϥⲱⲛϩ ⲛⲉϥⲥⲟⲣⲙ̅ ⲡⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner