Luke 16

1ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲧⲟⲩⲏⲧʾ ϫⲉ ϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ 2ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ̅. ⲁⲩⲡⲱⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲕⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓ. 3ⲡⲉϫⲉⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧʾ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϭⲣⲏ ⲁⲩⲱ ϯϣⲓⲡⲉ ⲉⲧⲱⲃⲁϩ. 4ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛϥⲓⲧʾ ϩⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲉⲩⲉϫⲓⲧʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ̈. 5ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲏⲣ ⲉⲣⲟⲕ 6ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲉ ⲃ̅ⲃⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲕⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ϭⲉⲡⲏ ⲛⲅ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ. 7ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲉⲣⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲟ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲕⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉϩⲙⲉⲛⲉ. 8ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡʾϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧⲉⲩⲅⲉⲛⲉⲁ. 9ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ. ⲕⲁϩⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲱ̑ϫⲛ̅. ⲉⲩⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 10ⲡ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ. 11ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ ⲛ̅ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲧⲉϩⲱⲱϥ ⲡⲉ. 12ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲡⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 13ⲙ̅ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏ ⲅⲁⲣ ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛϥ̅ⲙⲉⲣⲉⲟⲩⲁ. ⲏ ⲛϥ̅ⲁⲛⲉⲭⲉⲟⲩⲁ ⲛϥ̅ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲟⲩⲁ. ⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ. 14ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛⲉ. ⲁⲩⲕⲱⲙϣ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 15ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧʾⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧʾ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧʾ ⲉⲧϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲃⲟⲧⲉ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲉⲣⲟⲥ. 17ⲥⲙⲟⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲏ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϣⲱⲗϩ̅ ⲛⲟⲩⲱⲧʾ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 18ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲉϫⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲩⲉ͡ⲓ ϥⲟ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ϥⲟ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ· 19ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲉϣⲁϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲟⲩϫⲏϭⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩϣⲛ̅ⲥ ⲉϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 20ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲛ̅ⲧⲉϥϩⲁⲓ̈ⲧʾ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲁϣ 21ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ̅ⲡⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲗⲱϫϩ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲁϣ. 22ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲡϩⲏⲕⲉ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲟⲩⲛϥ̅ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲡⲕⲉⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅. 23ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ⲕⲟⲩⲛϥ̅ 24ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ<ϫⲁϥ> ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧʾ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛ͡ⲁ ⲛⲁⲓ̈. ⲙⲁⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛϥ̅ⲥⲉⲡϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲕⲃⲉⲡⲁⲗⲁⲥ ϫⲉ ϯⲙⲟⲕϩ̅ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲱϩⲧ̅ʾ. 25ⲡⲉϫⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲱⲛⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲥⲉⲙⲟⲩⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. 26ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲁⲥⲙⲁ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉϣϫⲓⲟⲟⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲛ. 27ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ϫⲉ ⲉⲕⲉϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ 28ⲟⲩⲛ̅ϯϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉ͡ⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲃ̅ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ. 29ⲡⲉϫⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 30ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲱⲧʾ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲥⲉⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ 31ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲟⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner