Luke 16

ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲧⲟⲩⲏⲧʾ ϫⲉ ϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ̅. ⲁⲩⲡⲱⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲕⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓ. ⲡⲉϫⲉⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧʾ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϭⲣⲏ ⲁⲩⲱ ϯϣⲓⲡⲉ ⲉⲧⲱⲃⲁϩ. ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛϥⲓⲧʾ ϩⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲉⲩⲉϫⲓⲧʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ̈. ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲏⲣ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲉ ⲃ̅ⲃⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲕⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ϭⲉⲡⲏ ⲛⲅ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲉⲣⲟⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲟ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲕⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉϩⲙⲉⲛⲉ. ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡʾϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓⲣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧⲉⲩⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ. ⲕⲁϩⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲱ̑ϫⲛ̅. ⲉⲩⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 10 ⲡ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲟⲩⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ. 11 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ ⲛ̅ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲧⲉϩⲱⲱϥ ⲡⲉ. 12 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲡⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 13 ⲙ̅ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏ ⲅⲁⲣ ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛϥ̅ⲙⲉⲣⲉⲟⲩⲁ. ⲏ ⲛϥ̅ⲁⲛⲉⲭⲉⲟⲩⲁ ⲛϥ̅ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲟⲩⲁ. ⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲙⲙⲱⲛⲁⲥ. 14 ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛⲉ. ⲁⲩⲕⲱⲙϣ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧʾⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧʾ ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧʾ ⲉⲧϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲃⲟⲧⲉ ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲉⲣⲟⲥ. 17 ⲥⲙⲟⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲏ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϣⲱⲗϩ̅ ⲛⲟⲩⲱⲧʾ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 18 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲉϫⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲩⲉ͡ⲓ ϥⲟ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ϥⲟ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ· 19 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲉϣⲁϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲟⲩϫⲏϭⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩϣⲛ̅ⲥ ⲉϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 20 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲛ̅ⲧⲉϥϩⲁⲓ̈ⲧʾ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲁϣ 21 ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ̅ⲡⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲗⲱϫϩ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲁϣ. 22 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲡϩⲏⲕⲉ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲟⲩⲛϥ̅ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲡⲕⲉⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲇⲉ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅. 23 ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ⲕⲟⲩⲛϥ̅ 24 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ<ϫⲁϥ> ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧʾ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛ͡ⲁ ⲛⲁⲓ̈. ⲙⲁⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛϥ̅ⲥⲉⲡϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲕⲃⲉⲡⲁⲗⲁⲥ ϫⲉ ϯⲙⲟⲕϩ̅ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲱϩⲧ̅ʾ. 25 ⲡⲉϫⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲱⲛⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲥⲉⲙⲟⲩⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. 26 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲁⲥⲙⲁ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉϣϫⲓⲟⲟⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲛ. 27 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ϫⲉ ⲉⲕⲉϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ 28 ⲟⲩⲛ̅ϯϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉ͡ⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲃ̅ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ. 29 ⲡⲉϫⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 30 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲱⲧʾ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲥⲉⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ 31 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲟⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner