Luke 17

1ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ. ⲥⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲧⲙⲉ͡ⲓ. ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 2ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲕⲉ ⲙⲏⲣ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲣⲉϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲩⲓ̈ 3ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 4ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲉⲕⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ· 5ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉϩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲟⲛ. 6ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲡϣⲁⲩ ⲛⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗ̅ⲧⲙ̅ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲛⲟⲩϩⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲛⲧⲉⲧⲱϭⲉ ϩⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅. 7ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉϥⲥⲕⲁⲓ̈ ⲏ ⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲟϫⲕ̅. 8ⲙⲏ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅. ⲛⲅ̅ⲙⲟⲣⲕ̅ ⲛⲅ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲉⲓ ϣⲁⲛϯⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲱ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲅ̅ⲥⲱ. 9ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗϩⲙⲟⲧʾ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 10ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲉⲁⲁϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁϥʾ· 11ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲛⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 12ⲉϥⲃⲏⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲁⲙⲏⲧ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲥⲟⲃⲁϩ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ 13ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ. 14ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲙⲁⲧⲟⲩⲱ̑ⲧⲛ̅ ⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ 15ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡʾⲛⲟⲩⲧⲉ 16ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 17ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩ<ⲱ>ϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲙⲡⲉⲡⲓⲙⲏⲧʾ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲕⲉⲯⲓⲥ 18ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲓϣⲙ̅ⲙⲟ. 19ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ· 20ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲏⲩ ⲧⲛⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲛⲟⲩϯϩⲧⲏϥ. 21ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲏ ⲡⲏ. ⲉⲓⲥⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ. 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ. 23ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲓ̈ⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲏ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲱⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ 24ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲉϣⲁⲥⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϩⲁⲧⲡⲉ ⲛⲥⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 25ϩⲁⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 26ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 27ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ ⲉⲑⲁⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲱ. ⲉⲩϫⲓϩⲓⲙⲉ. ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲁⲓ̈. ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲱϩⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉ͡ⲓ ⲁϥⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 28ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲗ̅ⲗⲱⲧʾ. ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲱ. ⲉⲩϣⲱⲡ ⲉⲩϯ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩⲧⲱϭⲉ. ⲉⲩⲕⲱⲧʾ. 29ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲗⲱⲧʾ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁⲩⲕⲱϩⲧ̅ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲑⲏⲛ ⲁϥⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 30ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 31ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉϥⲓⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ. 32ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲙⲉ ⲗ̅ⲗⲱⲧʾ 33ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁⲛϩⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ϥⲛⲁⲧⲁⲛϩⲟⲥ. 34ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϣⲏ ⲟⲩⲛⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲗⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧʾ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲟⲩⲁ 35ⲟⲩⲛⲥⲛⲧⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧʾ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲟⲩⲉ͡ⲓ. 36[ ] 37ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲱⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲣⲉⲛⲁⲉⲧⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner