Luke 17

ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ. ⲥⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲧⲙⲉ͡ⲓ. ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲕⲉ ⲙⲏⲣ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲣⲉϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲩⲓ̈ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲉⲕⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ· ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉϩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲟⲛ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲡϣⲁⲩ ⲛⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗ̅ⲧⲙ̅ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲛⲟⲩϩⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲛⲧⲉⲧⲱϭⲉ ϩⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉϥⲥⲕⲁⲓ̈ ⲏ ⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲟϫⲕ̅. ⲙⲏ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅. ⲛⲅ̅ⲙⲟⲣⲕ̅ ⲛⲅ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲉⲓ ϣⲁⲛϯⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲱ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲅ̅ⲥⲱ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗϩⲙⲟⲧʾ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 10 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲉⲁⲁϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁϥʾ· 11 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲛⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 12 ⲉϥⲃⲏⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲁⲙⲏⲧ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲥⲟⲃⲁϩ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ 13 ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ. 14 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲙⲁⲧⲟⲩⲱ̑ⲧⲛ̅ ⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ 15 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡʾⲛⲟⲩⲧⲉ 16 ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 17 ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩ<ⲱ>ϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲙⲡⲉⲡⲓⲙⲏⲧʾ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲕⲉⲯⲓⲥ 18 ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲓϣⲙ̅ⲙⲟ. 19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ· 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲏⲩ ⲧⲛⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲛⲟⲩϯϩⲧⲏϥ. 21 ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲏ ⲡⲏ. ⲉⲓⲥⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲥⲁ ⲛϩⲟⲩⲛ. 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ. 23 ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲓ̈ⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲏ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲱⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲉϣⲁⲥⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϩⲁⲧⲡⲉ ⲛⲥⲣ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 25 ϩⲁⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 26 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 27 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ ⲉⲑⲁⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲱ. ⲉⲩϫⲓϩⲓⲙⲉ. ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲁⲓ̈. ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲱϩⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉ͡ⲓ ⲁϥⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 28 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲗ̅ⲗⲱⲧʾ. ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲱ. ⲉⲩϣⲱⲡ ⲉⲩϯ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩⲧⲱϭⲉ. ⲉⲩⲕⲱⲧʾ. 29 ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲗⲱⲧʾ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁⲩⲕⲱϩⲧ̅ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲑⲏⲛ ⲁϥⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 30 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 31 ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉϥⲓⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ. 32 ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲙⲉ ⲗ̅ⲗⲱⲧʾ 33 ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁⲛϩⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ϥⲛⲁⲧⲁⲛϩⲟⲥ. 34 ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϣⲏ ⲟⲩⲛⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲗⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧʾ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲟⲩⲁ 35 ⲟⲩⲛⲥⲛⲧⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧʾ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲟⲩⲉ͡ⲓ. 36 [ ] 37 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲱⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲣⲉⲛⲁⲉⲧⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner