Luke 18

1ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉϫⲉϣ̑ϣⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲓ 2ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲛϥ̅ⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥ̅ϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 3ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲉⲓ. 4ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ 5ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϯⲛⲁⲣ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲡ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲛⲥ̅ϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ̈. 6ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ. ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧ<ⲁ>ⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩ. 7ⲉⲓ̈ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲉⲧⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ 8ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣ̅ⲡⲉⲩϩⲁⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲡⲗⲏⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ· 9ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲩⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱϣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 10ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ. 11ⲁⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲛϯⲟ̅ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅. ⲣ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ̅. ⲛ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ. ⲏ ⲛⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ. 12ϯⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϯϯ ⲙ̅ⲡⲣⲉⲙⲏⲧʾ ⲛ̅ⲛⲉϯϫⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 13ⲁⲡⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲟⲩⲧⲉ̅ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲉϣϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕⲡⲓⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. 14ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ̈ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲉϥⲧⲙⲁⲓ̈ⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲏ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲥⲉⲛⲁⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲃ̅ⲃⲉ͡ⲓⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ̅· 15ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ· 16ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲧⲁⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϣⲉⲡⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲱⲥϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ. 18ⲁⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 19ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲃⲏⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱⲧⲃ̅. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱϥⲧ̅ʾ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲙⲁⲧⲁⲓ̈ⲉⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. 21ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ̈. 22ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲉⲩⲁ ⲡⲉⲧⲕ̅ϣⲁⲁⲧʾ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϯ ⲛⲅ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲛⲅ̅ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛⲅ̅ⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ 23ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ. 24ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲥ̅ⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉ<ⲧⲉ>ⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25ⲥⲙⲟⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲙⲛ̅ⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱ̑ⲛϩ̅. 27ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 28ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 29ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲏ ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲏ ⲥⲟⲛ. ⲏ ⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ. ⲏ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ ⲛ̅ⲕⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ· 31ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 32ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛⲥⲉⲥⲟϣϥ̅. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ. 33ⲛ̅ⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 34ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ· 35ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ. 36ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 37ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. 38ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲡⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛ͡ⲁ ⲛⲁⲓ̈. 39ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲏ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈. 40ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛ̅ⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ 41ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲟⲩⲉϣⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 42ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ 43ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner