Luke 18

ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉϫⲉϣ̑ϣⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲛϥ̅ⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥ̅ϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϯⲛⲁⲣ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲡ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲛⲥ̅ϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ. ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧ<ⲁ>ⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲉⲧⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣ̅ⲡⲉⲩϩⲁⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲡⲗⲏⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲩⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱϣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 10 ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ. 11 ⲁⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲛϯⲟ̅ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅. ⲣ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ̅. ⲛ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ. ⲏ ⲛⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ. 12 ϯⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ϯϯ ⲙ̅ⲡⲣⲉⲙⲏⲧʾ ⲛ̅ⲛⲉϯϫⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 13 ⲁⲡⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲟⲩⲧⲉ̅ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲉϣϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕⲡⲓⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. 14 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ̈ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲉϥⲧⲙⲁⲓ̈ⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲏ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲥⲉⲛⲁⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲃ̅ⲃⲉ͡ⲓⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ̅· 15 ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ· 16 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲧⲁⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϣⲉⲡⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲱⲥϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ. 18 ⲁⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 19 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲃⲏⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 20 ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱⲧⲃ̅. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱϥⲧ̅ʾ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲙⲁⲧⲁⲓ̈ⲉⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. 21 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ̈. 22 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲉⲩⲁ ⲡⲉⲧⲕ̅ϣⲁⲁⲧʾ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϯ ⲛⲅ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲛⲅ̅ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛⲅ̅ⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ 23 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ. 24 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲥ̅ⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉ<ⲧⲉ>ⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25 ⲥⲙⲟⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲙⲛ̅ⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱ̑ⲛϩ̅. 27 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 29 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲏ ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲏ ⲥⲟⲛ. ⲏ ⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ. ⲏ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30 ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ ⲛ̅ⲕⲱⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ· 31 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 32 ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛⲥⲉⲥⲟϣϥ̅. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ. 33 ⲛ̅ⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 34 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ· 35 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ. 36 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 37 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. 38 ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲡⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛ͡ⲁ ⲛⲁⲓ̈. 39 ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲏ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈. 40 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛ̅ⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ 41 ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲟⲩⲉϣⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 42 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ 43 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner