Luke 19

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲍⲁⲕⲭⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲧ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲉⲑⲏ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲍⲁⲕⲭⲁⲓⲟⲥ ϭⲉⲡⲏ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲁϥϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲍⲁⲕⲭⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯϯ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϯϣⲧⲟⲩⲏⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ. ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ϥⲧⲟⲩⲕⲱⲃ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 10 ⲛ̅ⲧⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲡⲉⲧⲥⲟⲣⲙ· 11 ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥϫⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲩϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. 12 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏⲩ ⲉϫⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲕⲟⲧϥ̅. 13 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲙⲏⲧʾ ⲛ̅ϩⲙϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲛⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ϣⲁⲛϯⲉ͡ⲓ 14 ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲣⲙ̅ⲛ̅ϯⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲣ̅ⲣⲟ ⲉϫⲱⲛ. 15 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲛⲓϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡϩⲁⲧʾ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ. 16 ⲁⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲧⲉⲕⲙ̅ⲛⲁ ϫⲡⲉⲙⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲛⲁ. 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁ̅ⲅⲁⲑⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲕ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ. 18 ⲁⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲧⲉⲕⲙ̅ⲛⲁ ⲣ̅ϯⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲁ 19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ϯ ⲙ̅ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ. 20 ⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙ̅ⲛⲁ ⲉⲛⲉⲥⲛ̅ⲧⲟⲟⲧʾ ⲥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ. 21 ⲛⲉⲓ̈ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲩⲥⲧⲏⲣⲟⲥ ⲉⲕϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲕ̅ⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ <ⲉ>ⲕⲱϩⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲕ̅ϫⲟϥ. 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ⲣⲱⲕ ⲡ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉϣϫⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲩⲥⲧⲏⲣⲟⲥ ⲉⲓ̈ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲓⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲱϩⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲓϫⲟϥ. 23 ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲕ̅ϯ ⲙ̅ⲡⲁϩⲁⲧʾ ⲉⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲧⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲛⲙⲧⲉϥⲙⲏⲥⲉ. 24 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ϥⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲙⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲙⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲛⲁ. 25 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲙⲏⲧ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲁ 26 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥⲥϥ̅. 27 ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲁϫⲓϫⲉⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲣⲣ̅ⲣⲟ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲛⲓⲥⲟⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲕⲟⲛⲥⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 28 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲩⲙⲁ· 29 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲏⲇⲫⲁⲕⲏ ⲛⲙ̅ⲃⲁⲑⲁⲛⲓⲁ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲛϫⲟⲉⲓⲧʾ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 30 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲓ̈ϯⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲃⲟⲗϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲧϥ̅ 31 ⲉⲣʾϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ϫⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ. 32 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ. 33 ⲉⲩⲃⲱⲗ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲏϭ ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲏϭ 34 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ. 35 ⲁⲩⲛⲧϥ̅ ⲇⲉ ϣⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲡⲱⲣϣ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲥⲏϭ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϫⲱϥ 36 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲱⲣϣ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. 37 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧʾ. ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 38 ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϯⲣⲏⲛⲏ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ. 39 ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 40 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲁⲓ̈ ⲕⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲛⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ ⲛⲁϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 41 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲥ 42 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲙⲉ ϩⲱⲱⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲉ ⲉⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲱⲡ ⲉⲛⲟⲩⲃⲁⲗ. 43 ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁϫⲉ ⲕⲧⲉⲟⲩϣⲱⲗϩ̅ ⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲧⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ 44 ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲉ. ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟⲩⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ. 45 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ 46 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲏⲓ̈ ⲛϣⲗⲏⲗ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ· 47 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 48 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ̅ <ⲣ>ⲁϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner