Luke 21

ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲗ̅ⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲓ̈ⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϫⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧʾ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲑⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 11 ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲙⲛⲧⲟ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϩⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲓ̈ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 12 ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϭⲉⲡⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲥⲉⲛⲁⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙ̅ⲛⲉϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ 13 ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲩⲙⲛⲧ̅ⲙⲛⲧⲣⲉ. 14 ⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ. 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉϯ ⲏ ⲉⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲟⲩⲃⲏⲥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 16 ⲥⲉⲛⲁϯⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲃⲉⲉⲣ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ 17 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. 18 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩϥⲱ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ. 19 ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ. 20 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲥϣⲱϥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 21 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓ̈ⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 22 ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲓⲕⲃⲁ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 23 ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲉⲧʾ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ 24 ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ϩⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ̅ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 25 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ⲛ ϩⲙ̅ⲡⲣⲏ ⲛⲙ̅ⲡⲟⲟϩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ <ⲛ>ⲙ̅ⲡⲕⲓⲙ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 26 ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲟⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲟⲩϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲟⲩⲉ ⲛⲁⲕⲓⲙ. 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ 28 ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓϫⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 29 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ 30 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϯⲟⲩⲱ ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 31 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 32 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33 ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲁⲛ. 34 ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲓ ⲛⲙ̅ⲟⲩϯϩⲉ. ⲛⲙϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ ⲛ̅ϣⲱⲡ 35 ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁϣ. ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲡϩⲟ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. 36 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· 37 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲱⲣⲁϩ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲛϫⲟⲉⲓⲧ 38 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉϥϣⲱⲣⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner