Luke 21

1ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ. 2ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲗ̅ⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ. 3ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲓ̈ⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 4ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϫⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧʾ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ̅· 5ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ 6ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 7ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ. ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 8ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 9ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲑⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. 10ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 11ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲙⲛⲧⲟ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϩⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲓ̈ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 12ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϭⲉⲡⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲥⲉⲛⲁⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙ̅ⲛⲉϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ 13ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲩⲙⲛⲧ̅ⲙⲛⲧⲣⲉ. 14ⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ. 15ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉϯ ⲏ ⲉⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲟⲩⲃⲏⲥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 16ⲥⲉⲛⲁϯⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲃⲉⲉⲣ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ 17ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. 18ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩϥⲱ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ. 19ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ. 20ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲥϣⲱϥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 21ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓ̈ⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 22ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲓⲕⲃⲁ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲉⲧʾ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ 24ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ϩⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ̅ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 25ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ⲛ ϩⲙ̅ⲡⲣⲏ ⲛⲙ̅ⲡⲟⲟϩ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ <ⲛ>ⲙ̅ⲡⲕⲓⲙ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 26ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲟⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲟⲩϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲟⲩⲉ ⲛⲁⲕⲓⲙ. 27ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ 28ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓϫⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 29ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ 30ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϯⲟⲩⲱ ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 31ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 32ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲁⲛ. 34ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲓ ⲛⲙ̅ⲟⲩϯϩⲉ. ⲛⲙϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ ⲛ̅ϣⲱⲡ 35ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁϣ. ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲡϩⲟ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. 36ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· 37ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲱⲣⲁϩ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲛϫⲟⲉⲓⲧ 38ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉϥϣⲱⲣⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ·
Copyright information for CopSahHorner