Luke 22

ⲁϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁ ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲟϥ. ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲏⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲙⲛⲧ̅ʾ ⲁϥⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁϫⲛ̅ⲙⲏⲏϣⲉ· ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲏⲡ ⲉϣⲉⲧⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲛⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛ. 10 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 11 ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲙⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 12 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲛⲙⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲁⲓ̈ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓ̈ⲡⲁⲥⲭⲁ ϣⲛⲙ̅ⲉⲙⲡⲁϯⲙⲟⲩ. 16 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡʾⲛⲟⲩⲧⲉ. 17 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲧʾ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓⲡⲁⲓ̈ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲟϣϥ̅ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 18 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ͡ⲓ. 19 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ. 20 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲧʾ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧʾ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲃ̅ⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 21 ⲡⲗⲏⲛ ⲉⲓⲥⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 22 ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲛⲁϥ. ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 23 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲓ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲓ̈. 24 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ 25 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟ̅ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲓ̈ⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ϫⲟⲓ̈ⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 26 ⲛⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲣ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲩⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲱⲧⲛ. ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 27 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ. ⲡⲉⲧʾⲛⲏϫ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲡⲉ. ⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲏϫ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 28 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ 29 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ 30 ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ϩⲓϫⲛ̅ⲧⲁⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϩⲛⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲫⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡ<ⲓ>ⲥⲣⲁⲏⲗ. 31 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲓⲥⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲥⲉⲕⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ̅ 32 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϫⲱⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲱ̑ϫⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ⲧⲁϫⲣⲉⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲟⲩ. 33 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϯⲥⲃ̅ⲧⲱⲧʾ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 34 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲕ̅ⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛϣⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ. 35 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϫⲉⲩⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲁϫⲛ̅ⲧⲱⲱⲙⲉ ϩⲓⲡⲏⲣⲁ ϩⲓⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ. 36 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩ<ⲛ>ⲧϥ̅ⲧⲱⲱⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩⲡⲏⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲁϥ. ⲙⲁⲣⲉϥϯⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ⲧⲉⲩⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲁϥ. 37 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧʾ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡⲧ ⲛⲙⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲧⲏⲡ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 38 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥⲥⲏϥⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲉ· 39 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ϫⲟⲓ̈ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 40 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 41 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁϥⲕⲗϫ̅ⲛⲉϥⲡⲁⲧʾ 42 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲉϣϫⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧʾ ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲓ̈ ⲁⲛ. 43 [ ] 45 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲗⲩⲡⲏ. 46 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 47 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ. 48 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲕⲛⲁϯⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 49 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲣⲛ̅ϩⲓⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ. 50 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲣⲱϩⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲙ. 51 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲁϥϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ. 52 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲱϫ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲏϥⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲉ. 53 ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲉⲓ̈ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲡⲕⲁⲕⲉ. 54 ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲧϥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. 55 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲩϫⲉⲣⲉⲩϣⲁϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲗⲏ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. 56 ⲛⲧⲉⲣⲉⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅ʾ ⲁⲥⲓ̈ⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. 57 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. 58 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲕⲉⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 59 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲓ̈ⲛⲉ. ⲁⲕⲉⲩⲁ ⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ <ϫⲉ>ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ͡ⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. 60 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ. 61 ⲁⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ. ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. 62 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲓϣⲉ. 63 ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 64 ⲁⲩϩⲃⲥ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁϩⲧⲕ̅ 65 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ. 66 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 67 ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 68 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲛⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲓ̈. 69 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 70 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 71 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱϥ.
Copyright information for CopSahHorner