Luke 22

1ⲁϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁ ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. 2ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲟϥ. ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 3ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲏⲡⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 4ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ 5ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲙⲛⲧ̅ʾ 6ⲁϥⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁϫⲛ̅ⲙⲏⲏϣⲉ· 7ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲏⲡ ⲉϣⲉⲧⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 8ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅. 9ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲛⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛ. 10ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 11ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲙⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 12ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 14ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲛⲙⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 15ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲁⲓ̈ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓ̈ⲡⲁⲥⲭⲁ ϣⲛⲙ̅ⲉⲙⲡⲁϯⲙⲟⲩ. 16ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡʾⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲧʾ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓⲡⲁⲓ̈ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲟϣϥ̅ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 18ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ͡ⲓ. 19ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ. 20ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲧʾ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧʾ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲃ̅ⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 21ⲡⲗⲏⲛ ⲉⲓⲥⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 22ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲛⲁϥ. ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 23ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲓ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲡⲁⲓ̈. 24ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ 25ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟ̅ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲓ̈ⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ϫⲟⲓ̈ⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 26ⲛⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲣ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲩⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲱⲧⲛ. ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 27ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ. ⲡⲉⲧʾⲛⲏϫ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲡⲉ. ⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲏϫ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. 28ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ 29ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ 30ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ϩⲓϫⲛ̅ⲧⲁⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϩⲛⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲫⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡ<ⲓ>ⲥⲣⲁⲏⲗ. 31ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲓⲥⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲥⲉⲕⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ̅ 32ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϫⲱⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲱ̑ϫⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ⲧⲁϫⲣⲉⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲟⲩ. 33ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϯⲥⲃ̅ⲧⲱⲧʾ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 34ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲕ̅ⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛϣⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ. 35ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϫⲉⲩⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲁϫⲛ̅ⲧⲱⲱⲙⲉ ϩⲓⲡⲏⲣⲁ ϩⲓⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ. 36ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩ<ⲛ>ⲧϥ̅ⲧⲱⲱⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩⲡⲏⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲁϥ. ⲙⲁⲣⲉϥϯⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ⲧⲉⲩⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲁϥ. 37ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧʾ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡⲧ ⲛⲙⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲧⲏⲡ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 38ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥⲥⲏϥⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲉ· 39ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ϫⲟⲓ̈ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 40ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 41ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁϥⲕⲗϫ̅ⲛⲉϥⲡⲁⲧʾ 42ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ⲉϣϫⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧʾ ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲓ̈ ⲁⲛ. 43[ ] 45ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲗⲩⲡⲏ. 46ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 47ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ. 48ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲕⲛⲁϯⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 49ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲣⲛ̅ϩⲓⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲏϥⲉ. 50ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲣⲱϩⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲙ. 51ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲁϥϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ. 52ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲱϫ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲏϥⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲉ. 53ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲉⲓ̈ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲡⲕⲁⲕⲉ. 54ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲧϥ̅ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. 55ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲩϫⲉⲣⲉⲩϣⲁϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲗⲏ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. 56ⲛⲧⲉⲣⲉⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅ʾ ⲁⲥⲓ̈ⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ. 57ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. 58ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲕⲉⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 59ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲓ̈ⲛⲉ. ⲁⲕⲉⲩⲁ ⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ <ϫⲉ>ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ͡ⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. 60ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ. 61ⲁⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ. ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. 62ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲓϣⲉ. 63ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 64ⲁⲩϩⲃⲥ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁϩⲧⲕ̅ 65ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ. 66ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 67ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 68ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲛⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲓ̈. 69ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 70ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 71ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱϥ.
Copyright information for CopSahHorner