Luke 23

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲱⲗⲩ ⲉϯϣⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲣⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϯϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ϯ<ⲟⲩ>ⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉϥϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱ<ⲇⲏⲥ> ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡ<ϥ>ⲟⲩⲱϣⲃⲉϥⲗⲁⲁⲩ. 10 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 11 ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟϣϥ̅ ⲛⲙⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃⲉϣ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. 12 ⲁⲩⲣϣⲃⲏⲣ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϫⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 13 ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 14 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲓ̈ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 15 ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲕⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. 16 ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 17 [ ] 18 ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓⲡⲁⲓ̈. ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃ̅ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 19 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩϩⲱⲧⲃ̅. 20 ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ 21 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥxⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ ⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 23 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ϫⲉ ⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲙⲏ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 24 ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲙⲁ. 25 ⲁϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲫⲱⲧⲃ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ 26 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥⲥxⲟⲥ ⲉϫⲱϥ <ⲉϥⲓⲧϥ> ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 27 ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲙⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲟⲓ̈ⲧʾ ⲉⲣⲟϥ. 28 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙ̅ⲡⲣⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲗⲏⲛ ⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ 29 ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁϭⲣⲏⲛ. ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲉ ⲛⲙⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲥⲛⲕⲟ. 30 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲃⲉⲧ ϫⲉ ϩⲟⲃⲥⲛ. 31 ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲱⲧʾ ⲉⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧʾϣⲟⲩⲱⲟⲩ. 32 ⲁⲩⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 33 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 34 ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ. 35 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ. ⲁⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ⲕⲱⲙϣ̅ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲟϥ. ⲉϣϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲥⲱⲧⲡ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36 ⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲙ̅ⲟⲩϩⲙ̅ϫ 37 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ. 38 ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩ<ⲉ>ⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 39 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲁϣⲉ ϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲱⲥ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. 40 ⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲕⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲣⲓⲙⲁ ⲟⲩⲱⲧʾ 41 ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲙⲉϣϣⲉ. 42 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 43 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ. 44 ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ <ⲛ̅>ϫⲡ̅ⲡⲥⲟ ⲡⲉ. ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲁϫⲡ̅ⲯⲓⲧⲉ. 45 ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅. ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲱϩ ϩⲓⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ. 46 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ϯϯ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲧⲏⲟⲩ. 47 ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 48 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ. 49 ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈. 50 ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 51 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϥϥⲓ ⲁⲛ ⲛⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡʾⲛⲟⲩⲧⲉ. 52 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ 53 ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲁϥⲕⲟⲟⲥϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲉϩⲕⲱϩϥ̅ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉϣϫⲟⲩⲱⲧʾ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ̅. 54 ⲛⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 55 ⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲙⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲟⲥ. 56 ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲧⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙ̅ⲡʾⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.
Copyright information for CopSahHorner