Luke 23

1ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. 2ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲱⲗⲩ ⲉϯϣⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲣⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 3ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 4ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϯϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 5ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ϯ<ⲟⲩ>ⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 6ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ. 7ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉϥϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ. 8ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱ<ⲇⲏⲥ> ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 9ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡ<ϥ>ⲟⲩⲱϣⲃⲉϥⲗⲁⲁⲩ. 10ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 11ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟϣϥ̅ ⲛⲙⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃⲉϣ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. 12ⲁⲩⲣϣⲃⲏⲣ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϫⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 13ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 14ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲓ̈ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 15ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲕⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. 16ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 17[ ] 18ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓⲡⲁⲓ̈. ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃ̅ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 19ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩϩⲱⲧⲃ̅. 20ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ 21ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥxⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ̈ ⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ϫⲉ ⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲙⲏ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 24ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲙⲁ. 25ⲁϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲫⲱⲧⲃ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ 26ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥⲥxⲟⲥ ⲉϫⲱϥ <ⲉϥⲓⲧϥ> ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 27ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲙⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲟⲓ̈ⲧʾ ⲉⲣⲟϥ. 28ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙ̅ⲡⲣⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲗⲏⲛ ⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ 29ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁϭⲣⲏⲛ. ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲉ ⲛⲙⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲥⲛⲕⲟ. 30ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲃⲉⲧ ϫⲉ ϩⲟⲃⲥⲛ. 31ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲱⲧʾ ⲉⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧʾϣⲟⲩⲱⲟⲩ. 32ⲁⲩⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 33ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 34ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ. 35ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ. ⲁⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ⲕⲱⲙϣ̅ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲟϥ. ⲉϣϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲥⲱⲧⲡ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36ⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲙ̅ⲟⲩϩⲙ̅ϫ 37ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ. 38ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩ<ⲉ>ⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ 39ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲁϣⲉ ϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲱⲥ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. 40ⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲕⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲣⲓⲙⲁ ⲟⲩⲱⲧʾ 41ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲙⲉϣϣⲉ. 42ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 43ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ. 44ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ <ⲛ̅>ϫⲡ̅ⲡⲥⲟ ⲡⲉ. ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲁϫⲡ̅ⲯⲓⲧⲉ. 45ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅. ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲱϩ ϩⲓⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ. 46ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ ϯϯ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲧⲏⲟⲩ. 47ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 48ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ. 49ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈. 50ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 51ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϥϥⲓ ⲁⲛ ⲛⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡʾⲛⲟⲩⲧⲉ. 52ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ 53ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲁϥⲕⲟⲟⲥϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲉϩⲕⲱϩϥ̅ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉϣϫⲟⲩⲱⲧʾ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ̅. 54ⲛⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 55ⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲙⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲟⲥ. 56ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲧⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙ̅ⲡʾⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.
Copyright information for CopSahHorner