Luke 24

ⲛ̅ⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ϣⲱⲣⲡ̅ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲣⲉⲛ̅ϩⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲙϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲱⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩⲣⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲁϩⲧϫⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲛϥ̅ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛⲉϥϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. 10 ⲛⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ 11 ⲁⲩⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲩ. 12 ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩ<ⲥ>ⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϥⲣ̅ⲙⲟⲓ̈ϩⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. 13 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧʾ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲛ̅ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲙⲁⲟⲩⲥ. 14 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ. 15 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲓ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. 16 ⲛⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲟⲩⲱⲛϥ. 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲕⲙ̅. 18 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ <ⲡⲉ> ⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕ̅ⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ. 19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁϣ ⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲫⲱⲃ ⲛⲙⲡϣⲁϫⲉ <ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ> ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ 20 ⲉⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩϩⲁⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 21 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲡⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ. 22 ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉϣⲥ̅ⲡⲉⲛϩⲏⲧʾ ⲉⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ 23 ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ 24 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲟⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 25 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲱ̑ ⲛⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲥⲕ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧʾ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ 26 ⲙⲏ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲉⲡⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. 27 ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ϫⲓⲛⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 28 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲕ <ⲉ>ϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ. 29 ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲣⲣⲟⲩϩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲣⲓⲕⲉ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛⲙⲙⲁⲩ. 30 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲛⲟϫϥ̅ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ. 31 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 32 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ⲉ <ⲛ>ⲉⲣⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧʾ ϩⲟⲃⲥ̅ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 33 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲗⲩⲡⲓ. ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ 34 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ 35 ⲁⲩϫⲱ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲡⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲓ̈ⲕ. 36 ⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅ 37 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩⲡⲛ̅ⲁ. 38 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲙⲉⲩⲉ ⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧʾ 39 ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲛⲙⲛⲁⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ϭⲟⲙϭⲙ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲕⲁⲥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲩⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 40 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲧⲟⲩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 41 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 42 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲉⲥϭⲏϭ. 43 ⲁϥϫⲓⲧⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 44 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧʾ 45 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧʾ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. 46 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ 47 ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 48 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ 49 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧʾ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. ⲛ̅<ⲧⲱ>ⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ϩⲓⲱⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ. 50 ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ. ⲁϥϥⲓⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 51 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. 52 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ϩⲱⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲣ̅ⲣⲁϣⲉ 53 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲟⲩⲕⲁⲥ
Copyright information for CopSahHorner