Luke 3

1ϩⲛ̅ⲥⲡⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲑⲏⲅⲉⲙⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϫⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛ̅ϯⲧⲟⲩⲣⲁⲓⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲧⲉⲧⲣⲁⲭⲱⲛⲓⲧⲓⲇⲟⲥ ⲛ̅ⲭⲱⲣⲁ. ⲛⲙ̅ⲗⲩⲥⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲁⲃⲓⲗⲏⲛⲏ 2ϩⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ. ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. 3ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 4ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲙⲉ ⲛⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. 5ⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲥⲓⲃⲧ̅ ⲛⲓⲙ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲧ̅ʾ ⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲗⲉϭⲗⲱϭ 6ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 7ⲛⲉϥϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ⲛⲉϩϥⲟⲩⲓ̈ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲱⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ. 8ⲁⲣⲓϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϭⲉ ⲉⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲡⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ. 9ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛ̅ϣⲏⲛ. ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ̅. 10ⲁⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ̅. 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ϣⲧⲏⲛ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲛⲧⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲓ̈ⲕ ⲙⲁⲣⲉϥⲓ̈ⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ. 12ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ. 13ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲡⲣ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲏⲧⲛ. 14ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲇⲓⲁⲥⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣ̅ϩⲓⲗⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛϩⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲟ̅ⲯⲱⲛⲓⲟⲛ. 15ⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 16ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲃ̅ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ʾ. 17ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲃⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲣⲟⲕϩϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱ̑ϣⲙ̅· 18ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 19ϩⲏⲣⲱ<ⲇⲏⲥ> ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲧϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲧⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁⲁⲩ. 20ⲁϥⲟⲩⲉϩⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲉⲧⲡ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 21ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲓ. ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ 22ⲁⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉϫⲱϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧʾ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅. 23ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲙⲁⲁⲃⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲗⲉⲓ. 24ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧʾⲑⲁⲧʾ. ⲡϣⲏⲣ̅ⲉ ⲗ̅ⲗⲉⲩⲉ͡ⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲉⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲛⲛⲁⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ 25ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲑⲁⲑⲓⲁⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲁⲙⲱⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲗⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲅⲅⲁⲓ. 26ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲁⲑ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧʾⲧⲁⲑⲓⲁⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲉⲉⲓⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲭ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲇⲁ. 27ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲁⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲣⲏⲥⲁ ⲡϣϩⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣⲓ. 28ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲉⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲉⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲱⲥⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲉⲗⲙⲁⲇⲁⲇ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲏⲣ. 29ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲉⲍⲉⲣ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲣⲉⲓⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲧʾ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗ̅ⲗⲉⲩⲉⲓ. 30ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲉⲓⲙ. 31ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲉⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧʾⲧⲁⲑⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲑⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 32ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲉⲥⲥⲁⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲃⲏⲇ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃ̅ⲃⲟⲉⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ. 33ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁ̅ⲇⲁⲙⲉⲓⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲛⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲣⲱⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲉⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ. 34ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲣⲣⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲭⲱⲣ. 35ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲟⲩⲭ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲣⲏⲅⲁⲩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲗⲉⲕ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲃⲉⲣ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲁ. 36ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲏⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲱϩⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲁⲙⲉⲭ. 37ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲉⲛⲱⲭ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲣⲉⲧ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲗⲉⲏⲗ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲙ. 38ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲏⲑ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲇⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·
Copyright information for CopSahHorner