Luke 5

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϣⲟⲩⲟ ⲉϫⲱϥ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲅⲉⲛⲛⲏⲍⲁⲣⲉⲧʾ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϫⲟⲓ̈ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲗⲓⲙⲛⲏ <ⲛ>ⲉⲁⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲓ̈ⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲟⲩ. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲁ ⲛⲛϫⲟⲓ̈ ⲉⲡⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲛⲟⲩⲧʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲭⲁⲗⲁ ⲛ̅ⲛⲉϣⲛⲏⲟⲩ ⲉϭⲱⲡⲉ. ⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲁⲛϣⲉⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲗⲁ ⲛⲛⲉϣⲛⲏⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲃⲧ̅ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϣⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲱϩ ⲡⲉ. ⲁⲩϫⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲩⲕⲉϣⲃⲉⲉⲣ ⲉⲧϩⲓⲡⲕⲉϫⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲥⲉϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉϩⲡϫⲟⲉⲓ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱⲙⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲉⲁⲩϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲛⲛ̅ⲧⲃ̅ⲧʾ ⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟⲡⲥ̅. 10 ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲏ ⲉⲛⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲕϭⲉⲡⲣⲱⲙⲉ. 11 ⲁⲩⲙⲁⲛⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲕⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ· 12 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϩⲛ̅ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲁϩ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲛⲁϥ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ. ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃ̅ⲃⲟⲓ̈. 13 ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲥⲱⲃⲁϩ ⲕⲁⲁϥ. 14 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲅ̅ⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲡⲉⲕⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. 15 ⲛⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ. 16 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲓϩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲉϥϣⲗⲏⲗ· 17 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲛⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ. 18 ⲉⲓⲥϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲅ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲛⲥⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 19 ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲣⲁⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 20 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 21 ⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲓⲟⲩⲁ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 22 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 23 ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲙⲟⲧⲛ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ <ϫⲉ> ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. 24 ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧʾⲥⲏϭ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ϥⲓ ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ̈. 25 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26 ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ· 27 ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. 28 ⲁϥⲕⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛⲥⲱϥ 29 ⲁⲩⲱ ⲁⲗⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲏϫ. 30 ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ⲛⲙⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 31 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲉⲧʾⲧⲏⲕ ⲛⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲥⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ. 32 ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲙ̅ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 33 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲟⲩⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲱ. 34 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. 35 ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 36 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲥⲗ̅ⲡⲟⲩⲧⲟⲓ̈ⲥ ϩⲓⲟⲩϣⲧⲏⲛ ⲛ̅ϣⲁⲓ̈ ⲛϥ̅ⲧⲟⲣⲡ̅ⲥ ⲉⲩϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲗ̅ϭⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϥⲛⲁⲡⲁϩⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ ⲛ̅ϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲧ̅ⲧⲟⲓ̈ⲥ ⲛϣⲁⲓ̈ ⲣ̅ϣⲁⲩ ⲉⲧⲡⲗ̅ϭⲉ. 37 ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲃⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϩⲉⲛϩⲱⲧʾ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉⲡⲏⲣⲡ̅ ⲃ̅ⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉϩⲛ̅ϩⲱⲧʾ ⲛϥⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲛⲕⲉϩⲱⲧʾ ⲧⲁⲕⲟ. 38 ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲩⲛⲉϫⲏⲣⲡ̅ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲉϩⲉⲛϩⲱⲧʾ ⲃⲃⲣⲣⲉ. 39 ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲉϣⲏⲣⲡ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϥⲥⲉⲣⲡ ⲁⲥ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲣⲡ ⲁⲥ·
Copyright information for CopSahHorner