Luke 5

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϣⲟⲩⲟ ⲉϫⲱϥ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲅⲉⲛⲛⲏⲍⲁⲣⲉⲧʾ. 2ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϫⲟⲓ̈ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲗⲓⲙⲛⲏ <ⲛ>ⲉⲁⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩⲓ̈ⲱ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲟⲩ. 3ⲁϥⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲁ ⲛⲛϫⲟⲓ̈ ⲉⲡⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲛⲟⲩⲧʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲭⲁⲗⲁ ⲛ̅ⲛⲉϣⲛⲏⲟⲩ ⲉϭⲱⲡⲉ. 5ⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲁⲛϣⲉⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϭⲉⲡⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲗⲁ ⲛⲛⲉϣⲛⲏⲟⲩ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲃⲧ̅ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϣⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲱϩ ⲡⲉ. 7ⲁⲩϫⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲩⲕⲉϣⲃⲉⲉⲣ ⲉⲧϩⲓⲡⲕⲉϫⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲥⲉϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉϩⲡϫⲟⲉⲓ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱⲙⲥ̅. 8ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 9ⲛⲉⲁⲩϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲛⲛ̅ⲧⲃ̅ⲧʾ ⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟⲡⲥ̅. 10ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲏ ⲉⲛⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲕϭⲉⲡⲣⲱⲙⲉ. 11ⲁⲩⲙⲁⲛⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲕⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ· 12ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϩⲛ̅ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲁϩ. ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲛⲁϥ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ. ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃ̅ⲃⲟⲓ̈. 13ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲥⲱⲃⲁϩ ⲕⲁⲁϥ. 14ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲅ̅ⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲡⲉⲕⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. 15ⲛⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ. 16ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲓϩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲉϥϣⲗⲏⲗ· 17ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲛⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ. 18ⲉⲓⲥϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲅ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲛⲥⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 19ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲣⲁⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 20ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 21ⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲓⲟⲩⲁ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 22ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 23ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲙⲟⲧⲛ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ <ϫⲉ> ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. 24ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧʾⲥⲏϭ ϫⲉ. ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ϥⲓ ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ̈. 25ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ· 27ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. 28ⲁϥⲕⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛⲥⲱϥ 29ⲁⲩⲱ ⲁⲗⲉⲩⲉ͡ⲓ ⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲟⲡⲥ̅ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲏϫ. 30ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ⲛⲙⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. 31ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲛⲉⲧʾⲧⲏⲕ ⲛⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙⲡⲥⲁⲉⲓⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ. 32ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲙ̅ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 33ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲟⲩⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲱ. 34ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. 35ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧʾ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 36ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲥⲗ̅ⲡⲟⲩⲧⲟⲓ̈ⲥ ϩⲓⲟⲩϣⲧⲏⲛ ⲛ̅ϣⲁⲓ̈ ⲛϥ̅ⲧⲟⲣⲡ̅ⲥ ⲉⲩϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲗ̅ϭⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϥⲛⲁⲡⲁϩⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ ⲛ̅ϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲧ̅ⲧⲟⲓ̈ⲥ ⲛϣⲁⲓ̈ ⲣ̅ϣⲁⲩ ⲉⲧⲡⲗ̅ϭⲉ. 37ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲃⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϩⲉⲛϩⲱⲧʾ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉⲡⲏⲣⲡ̅ ⲃ̅ⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉϩⲛ̅ϩⲱⲧʾ ⲛϥⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲛⲕⲉϩⲱⲧʾ ⲧⲁⲕⲟ. 38ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲩⲛⲉϫⲏⲣⲡ̅ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲉϩⲉⲛϩⲱⲧʾ ⲃⲃⲣⲣⲉ. 39ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲉϣⲏⲣⲡ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϥⲥⲉⲣⲡ ⲁⲥ. ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲣⲡ ⲁⲥ·
Copyright information for CopSahHorner