Luke 6

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲙ̅ⲙⲁ ⲉⲧϫⲏⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲱⲛϭ̅ ⲛⲛ̅ϩⲙⲥ̅ ⲁⲩⲥⲉϩⲥⲱϩⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ 2ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲓ̈ⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 3ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉϣⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 4ϫⲉ ⲛⲛⲁϣ <ⲛ>ϩⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· 6ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛϥ̅ϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲙ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ. 7ⲛⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥ<ⲁ>ⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ 8ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. 9ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲛⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉⲛⲉⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲛⲉⲧⲁⲕⲟⲥ. 10ⲁϥⲕⲧⲉⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉϥϭⲓϫ ⲗⲟ. 11ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲙⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲓⲥ̅· 12ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲣⲣⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲥⲉⲧⲡⲙⲛⲧ̅ⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. 14ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϯⲣⲓⲛϥ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲙⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ. 15ⲛⲙⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲙ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ. ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲙⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲍⲏⲗⲱⲧⲏⲥ. 16ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ. 17ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲟϣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥⲟϣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲙ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲁⲗⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ 18ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟ. 19ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲥⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· 20ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ· 21ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧʾ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲓ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲉ· 22ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲥⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲥⲉⲡⲣϫ̅ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 23ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲉⲕⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 24ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ ⲣⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ. 25ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲥⲏⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲕⲟ. ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲥⲱⲃⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣϩⲏⲃⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ· 26ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ̈ⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. ⲛⲉⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. 27ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓϫⲉⲟⲩ ⲁⲣⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 28ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲏⲧʾ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ 29ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ̅ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ ⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲕⲉⲟⲩⲉ͡ⲓ. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲧϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. 30ϯⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ⲧⲉⲥⲡⲉⲧϥⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. 31ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲩ. 32ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲥⲉⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 33ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛⲉϯⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. 34ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϯⲉⲙⲏⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲣⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲟⲩ ϯ ⲛⲣⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲃ. 35ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓϫⲉⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲉⲙⲏⲥⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧʾϫⲟⲥⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲉⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 36ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧʾ. 37ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧϭⲁⲓ̈ⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲧϭⲁⲓ̈ⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲣⲟⲩⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ 38ϯ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥⲧⲉϭⲧⲱϭ ⲉϥⲛⲉϩⲛⲟⲩϩ ⲉϥⲡⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲕⲟⲩⲛⲧ̅ʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. ϩⲙ̅ⲡϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲙⲟϥ. 39ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲛ̅ⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧʾ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲙ̅ⲏ ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧʾ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ. 40ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲥⲃⲟⲩⲓ̈ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲁϩ. ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧʾ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲁϩ. 41ⲁϩⲣⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲡⲥⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 42ⲏ ⲛⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲥⲟⲓ̈ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲫⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲛⲉϫⲡⲥⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲧⲁⲣⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. 43ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣⲏⲛ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 44ⲉϣⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡʾϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲡϣⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲙⲉⲩⲕⲉⲧϥ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲗⲉⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲁⲧⲟⲥ. 45ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲧⲁⲩⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧʾ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲁⲩⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧʾ ⲉϣⲁⲣⲉⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲁϫⲉ. 46ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 47ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉϯⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲛⲓⲙ. 48ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲕⲱⲧʾ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϭⲱϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲓⲕⲉ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲙⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲓⲉⲣⲟ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 49ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ <ⲉ>ⲁϥⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲛ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲓⲉⲣⲟ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥϩⲉ ⲡϩⲉ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ·
Copyright information for CopSahHorner