Luke 6

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲙ̅ⲙⲁ ⲉⲧϫⲏⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲱⲛϭ̅ ⲛⲛ̅ϩⲙⲥ̅ ⲁⲩⲥⲉϩⲥⲱϩⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲓ̈ⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉϣⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲁϣ <ⲛ>ϩⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉ͡ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛϥ̅ϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲙ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ. ⲛⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥ<ⲁ>ⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ. ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲛⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉⲛⲉⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲛⲉⲧⲁⲕⲟⲥ. 10 ⲁϥⲕⲧⲉⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉϥϭⲓϫ ⲗⲟ. 11 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲙⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲓⲥ̅· 12 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲣⲣⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲥⲉⲧⲡⲙⲛⲧ̅ⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. 14 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϯⲣⲓⲛϥ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲙⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ. 15 ⲛⲙⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲙ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ. ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲙⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲍⲏⲗⲱⲧⲏⲥ. 16 ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ. 17 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲟϣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥⲟϣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲙ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲁⲗⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ 18 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟ. 19 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲥⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· 20 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ· 21 ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧʾ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲓ. ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲉ· 22 ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲥⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲥⲉⲡⲣϫ̅ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 23 ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲉⲕⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 24 ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ ⲣⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ. 25 ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲥⲏⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲕⲟ. ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲥⲱⲃⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣϩⲏⲃⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ· 26 ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ̈ⲉⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. ⲛⲉⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. 27 ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓϫⲉⲟⲩ ⲁⲣⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 28 ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲏⲧʾ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ 29 ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ̅ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ ⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲕⲉⲟⲩⲉ͡ⲓ. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲧϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. 30 ϯⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ⲧⲉⲥⲡⲉⲧϥⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. 31 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲩ. 32 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲥⲉⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 33 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛⲉϯⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. 34 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϯⲉⲙⲏⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲣⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲟⲩ ϯ ⲛⲣⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲃ. 35 ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓϫⲉⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲉⲙⲏⲥⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧʾϫⲟⲥⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲉⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 36 ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲱⲧʾ. 37 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧϭⲁⲓ̈ⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲧϭⲁⲓ̈ⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲣⲟⲩⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ 38 ϯ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥⲧⲉϭⲧⲱϭ ⲉϥⲛⲉϩⲛⲟⲩϩ ⲉϥⲡⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲕⲟⲩⲛⲧ̅ʾⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅. ϩⲙ̅ⲡϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲙⲟϥ. 39 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲛ̅ⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧʾ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲙ̅ⲏ ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧʾ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ. 40 ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲥⲃⲟⲩⲓ̈ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲁϩ. ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧʾ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲁϩ. 41 ⲁϩⲣⲟⲕ ⲇⲉ ⲕϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲡⲥⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 42 ⲏ ⲛⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲥⲟⲓ̈ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲫⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲛⲉϫⲡⲥⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲧⲁⲣⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. 43 ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϣⲏⲛ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 44 ⲉϣⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡʾϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲡϣⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲙⲉⲩⲕⲉⲧϥ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲗⲉⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲁⲧⲟⲥ. 45 ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲧⲁⲩⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧʾ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲁⲩⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧʾ ⲉϣⲁⲣⲉⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲁϫⲉ. 46 ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 47 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉϯⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲛⲓⲙ. 48 ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲕⲱⲧʾ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϭⲱϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲓⲕⲉ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲙⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲓⲉⲣⲟ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 49 ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲉϥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ <ⲉ>ⲁϥⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲛ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲓⲉⲣⲟ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥϩⲉ ⲡϩⲉ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ·
Copyright information for CopSahHorner