Luke 7

ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁϥϫⲉⲕⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲛⲉⲣⲉⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲟⲕϩ̅ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉ. ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲉϥⲉⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲉⲡⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ. ϥⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧʾ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲡⲏⲓ̈. ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ. ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲕⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ̈. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲁⲁⲧʾ ⲛⲙ̅ⲡϣⲁ ⲉⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲗⲟ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϩⲁⲣⲁⲧʾ ϣⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲃⲱⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉⲁⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲛϥ̅ⲁⲁϥ. ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲉⲓ ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϭⲟⲧʾ ϩⲙ̅ⲡⲕⲉⲓ̈ⲥⲣⲁⲏⲗ. 10 ⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡʾϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ· 11 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲛⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲱⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲧⲉ. ⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲡⲉ. 13 ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥϣⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲓⲙⲉ. 14 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲡⲉϭⲗⲟϭ. ⲛⲉⲧϥⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅. 15 ⲁⲡⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲇⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ. 16 ⲁⲑⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 17 ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ̅. ⲛⲙ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅. 18 ⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 19 ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϫⲉⲉⲛⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ. 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϫⲉⲉⲛⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ʾ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ. 21 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲁϥⲧⲁⲗϭⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲛⲅ̅ⲝ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 22 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉⲉⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛϭⲁⲗⲉⲉⲩ ⲙⲟⲟϣⲉ. ⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲛ̅ⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ̅. ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ. 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ. 24 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϥⲁⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ. 25 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲓⲥⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲛϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲧʾⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲣⲩⲫⲏ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ. 26 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲉϩⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ 27 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 28 ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 29 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲧⲁⲓ̈ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲙⲡⲃⲁ<ⲡ>ⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 30 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲁⲩⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙ̅ⲡʾϣⲟϫⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 31 ⲉⲓ̈ⲛⲁⲧⲟⲛⲧⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲓ̈ⲛⲉ ⲛⲛⲓⲙ 32 ⲉⲩⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩϣⲃⲉⲉⲣ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϭⲟⲥϭⲥ̅ ⲁⲛⲧⲟⲓ̈ⲧʾ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ. 33 ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉ͡ⲓ ⲉⲛϥⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲉⲛϥ̅ⲥⲉⲏⲣⲡ̅ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ. 34 ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉϥⲥⲱ ⲡⲉϫⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲓ̈ⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲣ̅ⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ̅ ⲛϣⲃⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. 35 ⲁⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 36 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅. 37 ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉ. ⲁⲥⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ϥⲛⲏϫ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲥϫⲓ ⲛⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ 38 ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲁⲥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϩⲣ̅ⲡⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲉⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡϥⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϯⲡⲓ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲥⲧⲱϩⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲟϭⲛ̅. 39 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧʾϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉ. 40 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛϯⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁϫⲓϥ. 41 ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲇⲁⲛⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲉⲩⲁ ⲉⲩⲛⲧϥ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲉⲩⲁ. 42 ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϯ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ⲛϩⲟⲩⲟ̅. 43 ⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅. 44 ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁ<ⲓ>ⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲕ̅ϯⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲁⲣⲁⲧʾ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲣⲡ̅ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲉⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲥϥⲱ. 45 ⲙ̅ⲡⲕ̅ϯⲡⲓ ⲉⲣⲱⲓ̈. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲗⲟ ⲉⲥϯⲡⲓ ⲉⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 46 ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲧⲉϩⲥ̅ⲧⲁⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩ ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲉϩⲥⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅. 47 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲕⲏ ⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲡⲉϣⲁⲩⲕⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϥⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ. 48 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 49 ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲉϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧʾ. ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 50 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ·
Copyright information for CopSahHorner