Luke 8

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉⲡⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲕⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲁ ⲑⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲭⲟⲩⲍⲁ ⲡⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ. ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲉⲡⲉϥϭⲣⲟϭ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟ. ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϩⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩϩⲟⲙⲟⲩ ⲁⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ. ⲁϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲉ ⲉϫⲛⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲱⲧʾ ⲁⲩϣⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲁϭⲃⲉⲥ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ ⲣⲱⲧʾ ⲁⲩⲟϭⲧⲟⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲱⲧ ⲁⲩⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲕⲱⲃ. ⲛⲁⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 10 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲓ̈ⲱⲣϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲓ̈ⲙⲉ. 11 ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12 ⲛⲉⲧϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉϣⲁⲣⲉⲡ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧʾ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. 13 ⲛⲉⲧϩⲓϫⲛ̅ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ <ⲛⲉ> ⲛⲁⲉⲓ ⲉϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲥⲉϣⲉⲡⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. ⲛⲁⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϣⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 14 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲙ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲇⲟⲛⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ ⲉⲩⲱϭⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. 15 ⲛⲉⲧʾϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 16 ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥ̅ ⲛϥ̅ϩⲟⲃⲥϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲏ ⲛϥ̅ⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲟⲩϭⲗⲟϭ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 17 ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥϩⲏⲡ ⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϩⲟⲃⲥ̅ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲛϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. 18 ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲁϥ. ⲡⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ̈ⲥϥ̅ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅· 19 ⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 20 ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲡⲥⲁ ⲃ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 21 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϯⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· 22 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲗⲓⲙⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲱⲧʾ 23 ⲉⲩⲣϩⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲁϥⲱⲃϣ̅. ⲁⲩⲧⲣⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲏⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ. 24 ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲫⲟⲉⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲗⲟ ⲁⲩϫⲁⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ. 25 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲱⲛ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛ̅ⲧⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 26 ⲁⲩⲥϭⲏⲣ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲛ̅ⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ <ⲉ>ⲧⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 27 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉⲩⲛϩⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲉⲁϥⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲙⲡϥ̅ϯϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲡϥ̅ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ⲏⲉⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϩⲛⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ. 28 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅. ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ. ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 29 ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲉⲁϥⲣ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϣⲁϥⲧⲟⲣⲡϥ̅ ⲛⲉϣⲁⲩⲙⲟⲣϥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲡⲱϩ ⲛⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. 30 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ 32 ⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲅⲉⲗⲏ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲓⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ. 33 ⲁⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲣⲓⲣ. ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲉϫⲛ̅ⲧϣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲁⲩⲙⲟⲩ. 34 ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲡⲱⲧʾ ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲱϣⲉ. 35 ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ <ⲉⲓ> ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧʾ ⲥⲙⲟⲛⲧ̅ʾ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ 36 ⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 37 ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲛⲛ̅ⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ̈ ⲁϥⲕⲧⲟϥ. 38 ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 39 ϫⲉ. ⲕⲟⲧⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ⲛⲅ̅ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ· 40 ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅. 41 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲓⲁⲉⲓⲣⲟⲥ ⲉⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ 42 ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲟⲩⲱⲧʾ ⲉⲥⲛⲁⲣⲙⲛⲧ̅ⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲉⲥⲛⲁⲙⲟⲩ. ⲉϥⲃⲏⲕ ⲇⲉ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲉϫϩⲱϫϥ̅. 43 ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲁⲗϭⲟⲥ. 44 ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲥϫⲱϩ ⲉⲛⲧⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϭⲱ ⲉϥϣⲟⲩⲟ̅. 45 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲧʾϩⲟϫϩⲉϫ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧʾⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. 46 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲩϭⲟⲙ ⲉⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ. 47 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡϩⲱⲃ ϩⲱⲡ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲥⲥⲧⲱⲧʾ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲛⲁϥ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥⲗⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 48 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ. 49 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲕϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲥⲁϩ. 50 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲱⲛϩ̅. 51 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙⲡ̅ϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲡⲓⲱⲧʾ ⲛ̅ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ. 52 ⲛⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲓⲙⲉ. ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. 53 ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ. 54 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲉϫⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲧⲱⲟⲩⲛⲉ. 55 ⲁⲡⲉⲥⲡⲛ̅ⲁ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϯ ⲛⲁⲥ ⲉⲩⲱⲙ. 56 ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ϫⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ·
Copyright information for CopSahHorner