Luke 9

ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲗϭⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ. ⲟⲩⲇⲉ ϭⲉⲣⲱⲃ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲉⲓⲕ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲛⲧ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲣⲉϣⲧⲏⲛ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡⲏⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉϩⲡϣⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲉⲧʾϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϥⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ. 10 ⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩϫⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ. 11 ⲙ̅ⲙⲏⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 12 ⲛⲉⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲭⲓ ⲛⲟⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲛⲧ̅ⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲕⲁⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲃⲱⲕ ⲉⲛϯⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉϩⲣⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. 13 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲙⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϯⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲃ̅ⲧ ⲥⲛⲁⲩ. ⲓ̈ⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲱⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅. 14 ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲁϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϣⲟ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲥⲏⲛⲉ ⲥⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ. 15 ⲁⲩⲁⲁⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ ⲁⲩⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 16 ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡϯⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 17 ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ⲡⲙⲛⲧ̅ⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲟⲧʾ ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ ⲉⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ· 18 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁϥϫⲛⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲛⲓⲙ. 19 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓ̈ⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲛⲓⲙ. ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 21 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲗⲁⲁⲩ 22 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲡ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 23 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥxⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. 24 ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲉϣⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲛϩⲟⲥ. ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧʾⲃⲏⲧʾ. ϥⲛⲁⲧⲁⲛϩⲟⲥ. 25 ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϯϩⲏⲟⲩ ⲛⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϯϩⲏⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲛϥ̅ⲥⲟⲣⲙⲉϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲏ ⲛϥ̅ϯⲟⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 26 ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲙⲡⲁⲓ̈ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲛⲉϥⲁⲅʾⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 27 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ͡ⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲛⲛⲉⲩϫⲓϯⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 28 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ 29 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲡⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲣ̅ⲕⲉⲩⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉϥϩⲃ̅ⲥⲱ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲥⲧⲟⲩⲟ. 30 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛⲙ̅ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ 31 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁϫⲟⲕⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 32 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛⲉⲩϩⲟⲣϣ̅ ⲡⲉ ϩⲁⲫⲓⲛⲏⲃ. ⲁⲩⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 33 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲕⲏⲛⲏ. ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲙⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ. ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 34 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣ̅ϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ. 35 ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 36 ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲁⲙⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ· 37 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟϥ. 38 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉϫⲛⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲟⲩϣⲣ̅ⲟⲩⲱⲧʾ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ 39 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛϥ̅ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲉϥϩⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ⲧⲁⲩⲉⲥϩⲃⲁⲓ̈ⲧⲉ. ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟϥ. 40 ⲁⲓ̈ⲥⲉⲡⲥ̅ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 41 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲱ̑ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 42 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϯ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲣⲁϩⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥϩⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲓ̈ⲱⲧʾ 43 ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧϥⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 44 ϫⲉ. ⲕⲁⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ<ⲡⲁ>ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 45 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲃⲥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. 46 ⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 47 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧʾ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲁϩⲧⲏϥ 48 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲉⲡⲡⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϫⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥϣⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧʾ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧʾ. ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛϩⲏⲧʾⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ. 49 ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ϥⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. 50 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱⲗⲩ. ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ̅ ⲉϥϯ ⲉϫⲱⲧⲛ̅· 51 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲁⲛⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 52 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲉⲛϥⲁⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ. ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁϥ 53 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥⲣⲁⲕⲧⲥ̅ ⲃⲏⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 54 ⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛϥ̅ϥⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 55 ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ 56 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲉϯⲙⲉ· 57 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ̅ʾ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 58 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲃⲃⲁϣⲟⲟⲣ ⲛⲉⲩⲃⲏⲃ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛⲉⲩⲙⲁϩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲛⲧϥⲙⲁ ⲣⲣⲉⲕⲧ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 59 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ. ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ. 60 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲟⲕ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲱⲙⲥ̅ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 61 ⲡⲉϫⲉⲕⲉⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲟⲩⲁϩⲧʾ ⲛⲥⲱⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲁⲧʾ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲁⲡⲁⲏⲉⲓ. 62 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ. ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲃ̅ⲃⲉ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·
Copyright information for CopSahHorner