Luke 2

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲇⲟⲅⲙⲁ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲥϩⲁⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲥⲧⲙⲉ. 2ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ. ⲉⲣⲉⲕⲩⲣⲓⲛⲟⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. 3ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲃⲏⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ϥ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ 4ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲙ̅<ⲧ>ⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 5ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉ<ⲧⲉ>ⲣⲉⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ϣⲏⲡ ⲛⲁϥ ⲉⲥⲉⲉⲧʾ· 6ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲉ. 7ⲁⲥϫⲡⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲥϣⲣⲡⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲁⲥϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥϫⲧⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ. 8ⲛⲉⲩⲛϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ϩⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲡⲉⲩⲟϩⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ. 9ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ. 10ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ⲉⲓⲥϩⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲣ̅ⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. 11ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 12ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ. 13ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 14ϫⲉ. ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. 15ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ϣⲟⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲃⲱⲕ ϣⲁⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛ̅ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 16ⲁⲩϭⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲛⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅. 17ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. 18ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲟⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 19ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲥⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧʾ. 20ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲟⲟⲥ ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ· 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲥ̅ⲱ͡ⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲑⲏ. 22ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲟⲟⲩⲧʾ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲉ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 24ⲁⲩⲱ ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲣⲙ̅ⲡϣⲁⲛ ⲏ̅ ⲙⲁⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. 25ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 26ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲡϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 27ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲓ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ. 28ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲉϥϩⲁⲙⲏⲣ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ 29ϫⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ 30ϫⲉ ⲁⲛⲁⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲉⲓ 31ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲗ̅ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 32ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 33ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 34ⲁⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲇⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁⲓ̈ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲩϩⲉ ⲛⲙ̅<ⲟⲩ>ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲁϩ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲩⲱϩⲙ̅ ϩⲓⲱⲱϥ. 35ⲛ̅ⲧⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ. 36ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲧⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲁⲥⲏⲣ ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁⲥⲣⲥⲁϣϥⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ϫⲓⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲟⲟⲩⲛⲉ 37ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ̅ⲭⲏⲣⲁ ϣⲁⲧⲥ̅ⲣ̅ϩⲙⲉⲛⲉⲧⲁϥⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲉⲥⲥⲛ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅. 38ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲁⲥⲉⲝϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 39ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ· 40ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲉⲁϥⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ. 41ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲃⲏⲕ ⲡⲉ ⲧⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 42ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧʾ ⲙ̅ⲡϣⲁ͡ⲁ. 43ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ 44ⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 45ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 46ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲥⲁϩ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 47ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲛ̅ⲧʾⲥⲁⲃⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥϭⲓⲛⲟⲩⲱϣⲃ̅. 48ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ. ⲡⲉϫⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 49ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁϭⲱ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ. 50ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ. 51ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲏⲧ· 52ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲏⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ·
Copyright information for CopSahHorner