Luke 2

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲇⲟⲅⲙⲁ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲥϩⲁⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲥⲧⲙⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ. ⲉⲣⲉⲕⲩⲣⲓⲛⲟⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲃⲏⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ϥ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲙ̅<ⲧ>ⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉ<ⲧⲉ>ⲣⲉⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ϣⲏⲡ ⲛⲁϥ ⲉⲥⲉⲉⲧʾ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲉ. ⲁⲥϫⲡⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲥϣⲣⲡⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲁⲥϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥϫⲧⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ. ⲛⲉⲩⲛϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ϩⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲡⲉⲩⲟϩⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ. ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ. 10 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. ⲉⲓⲥϩⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲣ̅ⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. 11 ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 12 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ. 13 ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 14 ϫⲉ. ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. 15 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ϣⲟⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲃⲱⲕ ϣⲁⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛ̅ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 16 ⲁⲩϭⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲛⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅. 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. 18 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲟⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 19 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲥⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧʾ. 20 ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲟⲟⲥ ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ· 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲥ̅ⲱ͡ⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲑⲏ. 22 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲟⲟⲩⲧʾ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲉ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 24 ⲁⲩⲱ ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲣⲙ̅ⲡϣⲁⲛ ⲏ̅ ⲙⲁⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. 25 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 26 ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲡϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 27 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲓ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ. 28 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲉϥϩⲁⲙⲏⲣ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ 29 ϫⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ 30 ϫⲉ ⲁⲛⲁⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲉⲓ 31 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲗ̅ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 32 ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 33 ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 34 ⲁⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲇⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁⲓ̈ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲩϩⲉ ⲛⲙ̅<ⲟⲩ>ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲁϩ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲩⲱϩⲙ̅ ϩⲓⲱⲱϥ. 35 ⲛ̅ⲧⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ. 36 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲧⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲁⲥⲏⲣ ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁⲥⲣⲥⲁϣϥⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ϫⲓⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲟⲟⲩⲛⲉ 37 ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ̅ⲭⲏⲣⲁ ϣⲁⲧⲥ̅ⲣ̅ϩⲙⲉⲛⲉⲧⲁϥⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲉⲥⲥⲛ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅. 38 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲁⲥⲉⲝϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 39 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ· 40 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲉⲁϥⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ. 41 ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲃⲏⲕ ⲡⲉ ⲧⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 42 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧʾ ⲙ̅ⲡϣⲁ͡ⲁ. 43 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ 44 ⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 45 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 46 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲥⲁϩ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 47 ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲛ̅ⲧʾⲥⲁⲃⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥϭⲓⲛⲟⲩⲱϣⲃ̅. 48 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ. ⲡⲉϫⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 49 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁϭⲱ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ. 50 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ. 51 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲏⲧ· 52 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲏⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ·
Copyright information for CopSahHorner