Luke 3

ϩⲛ̅ⲥⲡⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲑⲏⲅⲉⲙⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϫⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛ̅ϯⲧⲟⲩⲣⲁⲓⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲧⲉⲧⲣⲁⲭⲱⲛⲓⲧⲓⲇⲟⲥ ⲛ̅ⲭⲱⲣⲁ. ⲛⲙ̅ⲗⲩⲥⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲁⲃⲓⲗⲏⲛⲏ ϩⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲥ. ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲙⲉ ⲛⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. ⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲥⲓⲃⲧ̅ ⲛⲓⲙ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲧ̅ʾ ⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲗⲉϭⲗⲱϭ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉϥϫⲱ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ⲛⲉϩϥⲟⲩⲓ̈ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲱⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ. ⲁⲣⲓϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϭⲉ ⲉⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲡⲉⲛⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ. ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛ̅ϣⲏⲛ. ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ̅. 10 ⲁⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ̅. 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ̅ϣⲧⲏⲛ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲛⲧⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲓ̈ⲕ ⲙⲁⲣⲉϥⲓ̈ⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ. 12 ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ. 13 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ⲙⲡⲣ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲏⲧⲛ. 14 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲁϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲇⲓⲁⲥⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣ̅ϩⲓⲗⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛϩⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲟ̅ⲯⲱⲛⲓⲟⲛ. 15 ⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 16 ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲃ̅ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ʾ. 17 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲃⲟ ⲙ̅ⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲣⲟⲕϩϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱ̑ϣⲙ̅· 18 ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 19 ϩⲏⲣⲱ<ⲇⲏⲥ> ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲧϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲧⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁⲁⲩ. 20 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲡⲉⲓ̈ⲕⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲉⲧⲡ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 21 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ϫⲓ. ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ 22 ⲁⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲉϫⲱϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧʾ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅. 23 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙ̅ⲙⲁⲁⲃⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲗⲉⲓ. 24 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧʾⲑⲁⲧʾ. ⲡϣⲏⲣ̅ⲉ ⲗ̅ⲗⲉⲩⲉ͡ⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲉⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲛⲛⲁⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ 25 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲑⲁⲑⲓⲁⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲁⲙⲱⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲗⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲅⲅⲁⲓ. 26 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲁⲑ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧʾⲧⲁⲑⲓⲁⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲉⲉⲓⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲭ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲇⲁ. 27 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲁⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲣⲏⲥⲁ ⲡϣϩⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣⲓ. 28 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲭⲉⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲉⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲱⲥⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲉⲗⲙⲁⲇⲁⲇ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲏⲣ. 29 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲉⲍⲉⲣ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲣⲉⲓⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲧʾ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗ̅ⲗⲉⲩⲉⲓ. 30 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲉⲓⲙ. 31 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲉⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧʾⲧⲁⲑⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲑⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. 32 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲉⲥⲥⲁⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲃⲏⲇ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃ̅ⲃⲟⲉⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ. 33 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁ̅ⲇⲁⲙⲉⲓⲛ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲛⲓ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲣⲱⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲉⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ. 34 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲣⲣⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲭⲱⲣ. 35 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲟⲩⲭ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲣⲏⲅⲁⲩ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲗⲉⲕ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲃⲉⲣ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲁ. 36 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲏⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲱϩⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲁⲙⲉⲭ. 37 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲉⲛⲱⲭ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲣⲉⲧ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲗⲉⲏⲗ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲙ. 38 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲥ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲏⲑ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲇⲁⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·
Copyright information for CopSahHorner