Luke 4

1ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. 2ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϩⲕⲟ. 3ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲕ. 4ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓⲥ̅. ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲁⲛ ⲉⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲧⲉ. 5ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲧⲓⲅⲙⲏ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 6ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϯϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅. 7ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣⲥ̅. 8ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥ̅ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ʾ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲛⲁϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. 9ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲛ̅ⲡⲧⲛϩ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲟϭⲕ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 10ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲕ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅ̅ϫⲱⲣⲡ̅ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 12ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲕⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ· 14ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓⲥ̅ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲡⲥⲟⲓ̈ⲧ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 15ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 16ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ⲛϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ʾ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲱϣ 17ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲥⲏϩ. 18ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲁϩⲥⲧ̅ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲟϣϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. 19ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧʾϣⲏⲡ. 20ⲁϥⲕⲃ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲃ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ. 21ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲓ̈ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ. 22ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲏ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ 23ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϯⲙⲉ. 24ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲏⲡ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 25ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲡⲉ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧʾ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. 26ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲉⲩϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ϣⲁⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲥⲁⲣⲉⲡⲧⲁ ⲛⲧⲉⲧⲥⲓⲇⲱⲛⲓⲁ ϣⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲭⲏⲣⲁ. 27ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲉⲩⲥⲟⲃⲁϩ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϩⲓⲉⲗⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓⲙⲁⲛ ⲡⲥⲩⲣⲟⲥ· 28ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲱⲛⲧ̅ʾ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲉⲓ 29ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲡⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲕⲏⲧʾ ϩⲓϫⲱϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϫⲟϥⲧⲛ̅. 30ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ. 31ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 32ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 33ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ 34ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲣⲙ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲁⲕⲓ ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 35ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲙ ⲣ̅ⲣⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ̅. ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲙⲡϥ̅ⲃ̅ⲃⲗⲁⲡⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲗⲁⲁⲩ. 36ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 37ⲁⲡⲥⲟⲉⲓⲧʾ ⲇⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ. 38ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲧϣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲙⲟⲙ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧⲥ̅ 39ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ. 40ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ϩⲛϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 41ⲛⲉⲣⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲛϥ̅ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 42ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲙ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲕⲁⲁⲩ. 43ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛ̅ⲕⲉⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 44ⲛⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner