Luke 4

ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϩⲕⲟ. ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲕ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓⲥ̅. ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲁⲛ ⲉⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲧⲉ. ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲧⲓⲅⲙⲏ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ϯϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ̅ʾ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥ̅ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ̅ʾ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲛⲁϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲛ̅ⲡⲧⲛϩ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲟϭⲕ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. 10 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲕ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅ̅ϫⲱⲣⲡ̅ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 12 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ. 13 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲕⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ· 14 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓⲥ̅ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲡⲥⲟⲓ̈ⲧ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 15 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ. 16 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ⲛϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ʾ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲱϣ 17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲥⲏϩ. 18 ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲁϩⲥⲧ̅ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲟϣϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. 19 ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧʾϣⲏⲡ. 20 ⲁϥⲕⲃ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲙ̅ⲡϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲃ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ. 21 ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲓ̈ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ. 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲏ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ 23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϯⲙⲉ. 24 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲏⲡ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 25 ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲡⲉ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧʾ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅. 26 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲉⲩϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ϣⲁⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲥⲁⲣⲉⲡⲧⲁ ⲛⲧⲉⲧⲥⲓⲇⲱⲛⲓⲁ ϣⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲭⲏⲣⲁ. 27 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲉⲩⲥⲟⲃⲁϩ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϩⲓⲉⲗⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓⲙⲁⲛ ⲡⲥⲩⲣⲟⲥ· 28 ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲱⲛⲧ̅ʾ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲉⲓ 29 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲡⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲕⲏⲧʾ ϩⲓϫⲱϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϫⲟϥⲧⲛ̅. 30 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ. 31 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 32 ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 33 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ 34 ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲣⲙ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲁⲕⲓ ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 35 ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲙ ⲣ̅ⲣⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ̅. ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲙⲡϥ̅ⲃ̅ⲃⲗⲁⲡⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲗⲁⲁⲩ. 36 ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 37 ⲁⲡⲥⲟⲉⲓⲧʾ ⲇⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ. 38 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲧϣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲙⲟⲙ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧⲥ̅ 39 ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ. 40 ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ϩⲛϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 41 ⲛⲉⲣⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲛϥ̅ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 42 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲛⲉⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲙ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲕⲁⲁⲩ. 43 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛ̅ⲕⲉⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧʾ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 44 ⲛⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner