Mark 1

1ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ 2ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁϫⲉⲩⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲕ ⲛϥ̅ⲥⲃ̅ⲧⲉⲧⲉⲕϩⲓⲏ. 3ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲟⲓ̈ⲧ. 4ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 5ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 6ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉϩⲉⲛϥⲱ ⲛ̅ϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲟϫ ⲛ̅ϣⲁⲁⲣ ⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥϯⲡⲉ. ⲉϥⲟⲩⲉⲙϣϫⲉ ϩⲓⲉⲃⲓⲱ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ. 7ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϩⲧ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. 8ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲉ͡ⲓϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 9ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 10ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ 12ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 13ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ. 14ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛ̅ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15ϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 16ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲩⲛⲟⲩϫϣⲛⲉ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ. 17ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲣ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱϩⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϭⲉⲡⲣⲱⲙⲉ. 18ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ 19ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓ ⲉⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ 20ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲡⲉⲩⲓ̈ⲱⲧ ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ 21ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 22ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲱⲥⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ 23ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 24ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙ̅ⲣⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ 26ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲣⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ 27ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲃⲱ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲕⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ 28ⲁⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 29ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 30ⲧϣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏϫ ⲉⲥϩⲏⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅. 31ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲉⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲁϥⲗⲟ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ. 32ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ 33ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁⲥⲥⲱⲟⲩϩ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈. 34ⲁϥⲑⲉⲣⲁⲡⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁϥⲕⲁⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ 35ⲁⲩⲱ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ 36ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 37ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ 38ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲕⲉⲙⲁ ⲉⲛⲕⲉⲧⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 39ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 40ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲟⲃϩ̅ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲕⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟⲉ͡ⲓ 41ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. 42ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲉϥⲥⲱⲃⲁϩ ⲗⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟ. 43ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ 44ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲅ̅ϫⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕⲧⲃⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. 45ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲣ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ.
Copyright information for CopSahHorner