Mark 1

ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁϫⲉⲩⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲕ ⲛϥ̅ⲥⲃ̅ⲧⲉⲧⲉⲕϩⲓⲏ. ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲟⲓ̈ⲧ. ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉϩⲉⲛϥⲱ ⲛ̅ϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲟϫ ⲛ̅ϣⲁⲁⲣ ⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥϯⲡⲉ. ⲉϥⲟⲩⲉⲙϣϫⲉ ϩⲓⲉⲃⲓⲱ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϩⲧ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲉ͡ⲓϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 10 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ 12 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲛ̅ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ. 14 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛ̅ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 16 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲩⲛⲟⲩϫϣⲛⲉ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ. 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲣ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱϩⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϭⲉⲡⲣⲱⲙⲉ. 18 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ 19 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓ ⲉⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ 20 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲡⲉⲩⲓ̈ⲱⲧ ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ 21 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲱⲥⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ 23 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25 ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙ̅ⲣⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ 26 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲣⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ 27 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲃⲱ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲕⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ 28 ⲁⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 29 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 30 ⲧϣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏϫ ⲉⲥϩⲏⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅. 31 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲉⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲁϥⲗⲟ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ. 32 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ 33 ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁⲥⲥⲱⲟⲩϩ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈. 34 ⲁϥⲑⲉⲣⲁⲡⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁϥⲕⲁⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ 35 ⲁⲩⲱ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ 36 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧʾ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 37 ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ 38 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲕⲉⲙⲁ ⲉⲛⲕⲉⲧⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 39 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 40 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲟⲃϩ̅ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲕⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟⲉ͡ⲓ 41 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃ̅ⲃⲟ. 42 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲉϥⲥⲱⲃⲁϩ ⲗⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟ. 43 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ 44 ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲅ̅ϫⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕⲧⲃⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ. 45 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲣ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ.
Copyright information for CopSahHorner