Mark 10

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲁⲁⲥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϩⲟⲛϥ̅ ⲉⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϯⲑⲉ ⲛⲁⲛ ⲉϯⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲩⲓ̈ⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲥⲡⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲟⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲥⲉϩⲧⲉⲓ̈ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲓ̈ⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲱⲛⲧ̅. ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲙ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛϥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲟⲣϫϥ̅. 10 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲡⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲧⲉ ⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉϫⲱⲥ. 12 ⲛ̅ⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲥϣⲁⲛⲕⲁⲡⲉⲥϩⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛⲥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲕⲉⲩⲁ ⲥⲣ̅ⲛⲟⲓ̈ⲕ. 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟϣⲡⲟⲩ. 14 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥϭⲛⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲛⲟϣⲡⲟⲩ ⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϣⲱⲡ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 16 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲉⲡϣⲱⲡⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱⲟⲩ. 17 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲟⲩⲁ ⲡⲱⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 18 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 19 ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϩⲱⲧⲃ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓⲟⲩⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲱϭⲉ. ⲧⲙⲁⲉⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ 20 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ̈. 21 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕϣⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲕⲉϩⲱⲃ ⲃⲱⲕ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅ̅ⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲁⲟⲩⲁϩⲟ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲉⲓ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ. 22 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲱⲕⲙ̅ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛⲉⲛⲁϣⲉⲛ̅ϭⲟⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲟⲩ. 23 ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓ̈ⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 24 ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25 ⲥⲙⲟⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲙ ⲛ̅ⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ. 27 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩⲧⲉⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉϣⲡⲁⲓ̈ϣ͡ⲱⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 28 ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 29 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲏ̑ ⲥⲟⲛ ⲏ̑ ⲥⲱⲛⲉ ⲏ̑ ⲙⲁⲁⲩ ⲏ̑ ⲉⲓⲱⲧ ⲏ̑ ϣⲏⲣⲉ ⲏ̑ ⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 30 ⲉⲛϥ̅ⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲕⲱⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϩⲉⲛⲏⲉⲓ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱⲛⲉ. ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱϣⲉ ϩⲓϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ. 31 ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣ̅ϩⲁⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ϩⲁⲉⲟⲩ ⲣ̅ϣⲟⲣⲡ. 32 ⲛⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲑⲟⲧⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 33 ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧϭⲁⲓ̈ⲟϥ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ 34 ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲥⲉⲛϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ. ⲛ̅ⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ 35 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲅ̅ⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ. 36 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. 37 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲩⲁ ⲛ̅ⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ 38 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩ. ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲥⲟⲟϥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϣϫⲓⲧϥ̅. 39 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲓⲧϥ̅. 40 ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲏ ⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲁϥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲩ. 41 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲏⲧ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϭⲛⲁⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 42 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲥⲉⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. 43 ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲣ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϥⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. 44 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉϥⲛⲁⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ 45 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϯ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲉ ϩⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ· 46 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. ⲃⲁⲣⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥϫⲓⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ. 47 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈. 48 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϣⲡϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈ 49 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲃⲗⲗⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 50 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲉϫⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 51 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ. ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 52 ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ·
Copyright information for CopSahHorner