Mark 11

1ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲃⲏⲧⲫⲁⲅⲏ ⲙⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ. ϩⲁϩⲧⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 2ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲃⲟⲗϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲧϥ̅ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ 4ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲩⲣⲟ ϩⲙ̅ⲫⲓⲣʾ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲟⲗϥ 5ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲙⲡ̅ⲥⲏϭ. 6ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ. 7ⲁⲩⲛ̅ⲡⲥⲏϭ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲡⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ 8ⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲡⲣϣ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ. 9ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 10ⲥ̅ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲱ̑ⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲉ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 12ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϩⲕⲟ 13ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉϥⲉϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲁϭⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲛⲉⲡⲥⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲛ̅ⲧⲉ. 14ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅. 15ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲧⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲣ̅ⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ. ⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧϯϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16ⲉⲡϥ̅ⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲓⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. 17ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲥⲏϩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ. 18ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ̅. ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲛⲉϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 19ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ 20ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲇⲉ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ϫⲓⲛⲛⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲉ. 21ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥϩⲟⲩⲱⲣⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ. 22ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 23ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲣ̅ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ. 24ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. 25ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϥ ⲉⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· 26[ ] 27ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 28ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲣ̅ⲛⲁⲓ̈. 29ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲛⲟⲩⲧⲛ̅ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲁϫⲓϥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 30ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. ϫⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ 31ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 32ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲣⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲉⲣⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲛⲧⲱⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 33ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·
Copyright information for CopSahHorner