Mark 11

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲃⲏⲧⲫⲁⲅⲏ ⲙⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ. ϩⲁϩⲧⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲃⲟⲗϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲩⲣⲟ ϩⲙ̅ⲫⲓⲣʾ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲟⲗϥ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲙⲡ̅ⲥⲏϭ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲛ̅ⲡⲥⲏϭ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲡⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲡⲣϣ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 10 ⲥ̅ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ. ⲱ̑ⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲉ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 12 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϩⲕⲟ 13 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉϥⲉϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲁϭⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲛⲉⲡⲥⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲛ̅ⲧⲉ. 14 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅. 15 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲧⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲣ̅ⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ. ⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧϯϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲉⲡϥ̅ⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲓⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. 17 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲥⲏϩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ. 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ̅. ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲛⲉϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ. 19 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲇⲉ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ϫⲓⲛⲛⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲉ. 21 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥϩⲟⲩⲱⲣⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ. 22 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 23 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲣ̅ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ. 24 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϥ ⲉⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· 26 [ ] 27 ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 28 ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲣ̅ⲛⲁⲓ̈. 29 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲛⲟⲩⲧⲛ̅ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲁϫⲓϥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 30 ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. ϫⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 32 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲣⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲉⲣⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲛⲧⲱⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 33 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·
Copyright information for CopSahHorner