Mark 12

1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. ⲁϥⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩϫⲟ ⲁϥϣⲁⲕⲧⲟⲩⲉⲓⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϭⲙⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ 2ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉⲩⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϭⲙⲏⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϭⲙⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. 3ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲙⲡⲟⲩϯⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. 4ⲁϥϫⲉⲩⲕⲉϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟϣϥ̅. 5ⲁϥϫⲉⲩⲕⲉⲟⲩⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲧ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 6ⲉⲧⲓ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁϣⲏⲣⲉ. 7ⲛⲉϭⲙⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁⲣⲧⲱⲛ. 8ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ. 9ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲁⲁⲁϥ. ϥⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲉⲛⲉϭⲙⲏⲩ ⲛϥ̅ϯ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· 10ⲧⲉⲓ̈ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟϣⲥ̅. ϫⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲟϩ. 11ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 12ⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥ ⲁⲩⲃⲱⲕ 13ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲟⲡϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ. 14ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲣⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϩⲏϭⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲅ̅ϫⲓϩⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲉⲕϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉϯⲕⲏⲛⲥⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲧⲁⲣⲛ̅ϯ ϫⲛ̅ⲙ̅ⲡⲱⲣ. 15ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛⲓⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ. 16ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲉⲉⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲧⲉ. 17ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲡⲣ̅ⲣⲟ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 18ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 19ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲥⲟⲛ ⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲕⲁⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲕⲁϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. 20ⲛⲉⲩⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲁϥϫⲓϩⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 21ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϫⲓⲧⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲙⲡϥ̅ⲕⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ 22ϣⲁⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ̅. ⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ. 23ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϭⲉ ⲉⲥⲛⲁⲣ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲥⲁϣϥ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ. 24ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϫⲓϩⲁⲓ̈ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. 26ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲓⲡⲃⲁⲧⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ. 27ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧʾ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 28ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 29ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ. 30ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲙⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅. 31ⲧⲙⲉϩⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲕⲉⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲛⲁⲁⲥ ⲉⲛⲁⲓ̈. 32ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲥⲁϩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲉ ⲃ̅ⲃⲗ̅ⲗⲁϥ. 33ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲗⲟⲕⲁⲩⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ. 34ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲟⲩⲱ ϩⲁⲣⲱϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲏⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛⲟⲩϥ· 35ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ. 36ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉⲉⲩ ϩⲁⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 37ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲗⲱⲥ 38ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ. ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉϣⲛ̅ⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲟⲣⲁ 39ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ 40ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛ̅ⲏⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉⲩⲱⲥⲕ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ. ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 41ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ. ⲁϥϯϩⲧⲏϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉϫϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϫϩⲁϩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ. 42ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲗ̅ⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲟⲩⲕⲟⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ ⲡⲉ 43ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲓ̈ⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 44ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲥⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲥϥ̅ ⲁⲥⲧⲁⲁϥ.
Copyright information for CopSahHorner