Mark 13

ⲁⲩⲱ`ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲱⲛⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲛⲉ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲕⲉⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲕⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲉⲓ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϩⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏ ⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ. ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲧⲉ ⲛⲛ̅ⲛⲁⲁⲕⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 10 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲕⲏⲡⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 12 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩⲉ͡ⲓⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 13 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲉⲓ. 14 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡϣⲱϥ ⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛϣϣⲉ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓ̈ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓ̈ⲏ 15 ⲡⲉⲧϩⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲓⲗⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. 16 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉϥⲓⲡⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. 17 ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 18 ϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲡⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ. 19 ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲟⲧ ϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧϥ̅ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 20 ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉⲙ̅ⲡⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲥⲃ̅ⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲱⲛϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁϥⲧⲥⲃ̅ⲕⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ 21 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲛ̅ⲡⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 22 ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙʾ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ 23 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲓ̈ϣⲣⲡ̅ϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 24 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲣⲉⲃⲏ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲛϥ̅ⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲛ. 25 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲓ̈ⲛ 26 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. 27 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϫⲉⲩⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲩⲧⲏⲩ. ϫⲓⲛϫⲱϥ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ϣⲁϫⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 28 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲛⲧ̅ⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲏⲇⲏ ⲗⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉ ϯⲟⲩⲱ ⲛ̅ϣⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 29 ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲣⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ. 30 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ. 31 ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ. 32 ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲏ̑ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 33 ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ. 34 ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ ⲉⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲥ 35 ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲛⲁⲩ. ⲏ ⲣ̅ⲣⲟⲩϩⲉ ⲏ ϩⲛ̅ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ. ⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲧⲟⲟⲩⲉ 36 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥ̅ⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲃϣ̅. 37 ⲡⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner