Mark 14

ⲛⲉⲣⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ. ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲑⲉ ⲛ̅ϭⲟⲡϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ̅ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲁⲥⲧⲁϩⲧⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ϭⲛⲁⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲡⲉⲓ̈ⲥⲟϭⲛ̅ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲛⲉⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲙⲧ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ̅ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈. ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲣ̅ϩⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϣⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲁⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁⲥⲁⲁϥ ⲁⲥⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲉϩⲥ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲥⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ̈ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ. 10 ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ. 11 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 12 ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲧⲑⲁⲃ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁⲁⲧⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲉⲛⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ⲉⲥⲃ̅ⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ 13 ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 15 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ̅ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 18 ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 20 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲙⲡ̅ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲡ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧϫⲏⲏⲥ 21 ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ. 22 ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. 23 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡ̅ϩⲙⲟ̅ⲧ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 24 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲟⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ϩⲁϩ. 25 ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲟ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ 27 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡϣⲱⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 28 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 29 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 30 ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϣⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲥ̅ⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲱⲡʾ 31 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲛ̅ϯⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϣⲁⲛϯϣⲗⲏⲗ 33 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲱⲕⲙ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲓ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ. 35 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ. ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲁⲁⲧϥ̅. 36 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ̅. 37 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲕⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲉϣⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 38 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ. 39 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧʾ 40 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ. 41 ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲙⲧ̅ⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲡϩⲱⲃ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. 42 ⲧⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 43 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 44 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲓ̈ⲛ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ 45 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ. 46 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 47 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲉⲕⲙ̅ⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲉϩⲧ̅ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ 48 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ 49 ⲛⲉⲓ̈ϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲓ̈ϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 50 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ 51 ⲟⲩϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 52 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲧⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ. 53 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. 54 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁϩⲧⲉⲡⲕⲱϩⲧ 55 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. 56 ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲏϣ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 57 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 58 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ϩⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ 59 ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲁⲛ. 60 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲛⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 61 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ 62 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 63 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ. 64 ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ. ⲉⲥⲇⲟⲕⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲧϭⲁⲓ̈ⲟϥ ϫⲉ ϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. 65 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲃ̅ⲥⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ. 66 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲁⲩⲗⲏ. ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 67 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲉⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ. 68 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ϯϭⲛ̅ ⲉⲣⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧʾ 69 ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 70 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ. 71 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲣⲕ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 72 ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ. ⲁϥⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ.
Copyright information for CopSahHorner