Mark 14

1ⲛⲉⲣⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ. ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲑⲉ ⲛ̅ϭⲟⲡϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ 2ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ̅ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲁⲥⲧⲁϩⲧⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 4ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ϭⲛⲁⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲡⲉⲓ̈ⲥⲟϭⲛ̅ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ 5ⲛⲉⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲙⲧ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ. 6ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ̅ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈. 7ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲣ̅ϩⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉϣⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 8ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲁⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁⲥⲁⲁϥ ⲁⲥⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲉϩⲥ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲟϭⲛ̅ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ 9ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲥⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ̈ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ. 10ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ. 11ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 12ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲧⲑⲁⲃ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁⲁⲧⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲉⲛⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ⲉⲥⲃ̅ⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ 13ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ 14ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϫⲓⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 15ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ̅ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 16ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡ̅ⲡⲁⲥⲭⲁ. 17ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 18ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 19ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 20ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲙⲡ̅ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲡ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧϫⲏⲏⲥ 21ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ. 22ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. 23ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡ̅ϩⲙⲟ̅ⲧ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 24ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲟⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ϩⲁϩ. 25ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲟ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 26ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ 27ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡϣⲱⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 28ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 29ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 30ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲟⲩϣⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲥ̅ⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲱⲡʾ 31ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲛ̅ϯⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ. ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ 32ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϣⲁⲛϯϣⲗⲏⲗ 33ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲱⲕⲙ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 34ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲓ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ. 35ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ. ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲁⲁⲧϥ̅. 36ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ̅. 37ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲕⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲉϣⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 38ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ. 39ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧʾ 40ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ. ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ. 41ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲙⲧ̅ⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲡϩⲱⲃ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ͡ⲓ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. 42ⲧⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 43ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 44ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲓ̈ⲛ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ 45ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ. 46ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 47ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲉⲕⲙ̅ⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲉϩⲧ̅ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ 48ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ 49ⲛⲉⲓ̈ϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲓ̈ϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 50ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ 51ⲟⲩϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 52ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲧⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ. 53ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. 54ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁϩⲧⲉⲡⲕⲱϩⲧ 55ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. 56ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲏϣ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 57ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 58ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ϩⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ 59ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲁⲛ. 60ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲛⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 61ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ. ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ 62ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 63ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ. 64ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ. ⲉⲥⲇⲟⲕⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲧϭⲁⲓ̈ⲟϥ ϫⲉ ϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. 65ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲃ̅ⲥⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ. 66ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲁⲩⲗⲏ. ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 67ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲉⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ. 68ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ϯϭⲛ̅ ⲉⲣⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧʾ 69ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 70ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲕⲉⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ. 71ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲣⲕ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 72ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ. ⲁϥⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ.
Copyright information for CopSahHorner