Mark 16

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲗⲱⲙⲏ ⲁⲩϣⲉⲡϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϩⲥϥ̅ ⲁⲩⲱ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲡⲣⲏ ϣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⲙ̅ⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϥⲓⲁⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲃϣ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲑⲟⲧⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲥxⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ̅ ⲛϥ̅ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲁⲛ. ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ·

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲙⲁⲣⲕⲟⲥ
Copyright information for CopSahHorner