Mark 2

1ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ϩⲓϫⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ϥϩⲛ̅ⲟⲩⲏⲉ͡ⲓ 2ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲙⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉϣϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. 3ⲁⲩⲉ͡ⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉⲣⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ 4ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲃⲱⲕʾ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϭⲉⲗⲡⲧⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲟϫⲧ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲥⲏϭ ⲛⲏϫ ϩⲓϫⲱϥ. 5ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲏϭ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 6ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ 7ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲡⲁⲓ̈ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲟⲩⲁⲁϥ. 8ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ 9ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲙⲟⲧⲛ̅ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲏϭ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϫⲛ̅ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 10ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲏϭ 11ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ϫⲉⲣⲟⲕ ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲏⲉ͡ⲓ 12ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. 13ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ 14ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲗⲉⲟⲩⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉ͡ⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 15ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁϩⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩⲟϣ ⲅⲁⲣ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ 16ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲱ ⲛⲙ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ 17ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲧⲏⲕ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲓ̈ⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲉ͡ⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲙ̅ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲣ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. 18ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. 20ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϥⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ 21ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉϫⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϣⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲛ̅ϣⲧⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲗϭⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲧⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϣⲁⲓ̈ ⲛⲁϥⲓⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲗ̅ϭⲉ ⲛⲥⲡⲱϩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. 22ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉϫⲏⲣⲡ̅ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϩⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲡⲏⲣⲡ ⲛⲁⲡⲉϩⲛ̅ϩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲏⲣⲡ̅ ⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲛ̅ϩⲱⲧ ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲩⲛⲉϫⲏⲣⲡ̅ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϩⲱⲧ ⲃ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ. 23ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲉ ⲉⲧⲣⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓⲧⲗ̅ⲕϩⲙ̅ⲥ. 24ⲛⲉⲑⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲁⲁϥ. 25ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟϣϥ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 26ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲁⲃⲓⲁⲑⲁⲣ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲛ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 27ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. 28ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.
Copyright information for CopSahHorner