Mark 3

1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙⲟⲟⲩⲧ 2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲛⲁⲑⲉⲣⲁⲡⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ 3ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ. 4ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϫⲛ̅ⲣ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲛ̅ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ 5ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ⲡⲧⲱⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲗⲟ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉϥϭⲓϫ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲕⲟϥ 7ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲙ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 8ⲛⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲇⲟⲩⲙⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲙⲡ̅ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ 9ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 10ⲛⲁϣⲉⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ϩⲓⲱⲟⲩ 11ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 13ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ 14ⲁϥⲛⲉϩⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ 15ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ 16ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲁϥϯⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 17ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲁϥϯϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲃⲟⲁⲛⲏⲣⲅⲉⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲉⲓ. 18ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲙ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲑⲁⲇⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲟⲥ 19ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ 20ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲟⲩⲉⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲡⲱϣⲥ. 22ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ 23ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϥⲛⲁⲛⲉϫⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ 24ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲛⲉⲥⲉⲣⲏⲩ ⲛⲥ̅ⲛⲁϣⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 25ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲏⲉ͡ⲓ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲛⲉϥⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲉϣⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. 26ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱⲣϫ ⲛ̅ⲛⲉϥⲉϣⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉϥϩⲁⲏ ϣⲱⲡⲉ. 27ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲛⲁⲟⲩ ⲉϥⲧⲙ̅ⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉ͡ⲓ. 28ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 29ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲏⲡ ⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 30ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 31ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ 32ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ϩⲓⲃⲟⲗ 33ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 34ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. 35ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ.
Copyright information for CopSahHorner