Mark 3

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲛⲁⲑⲉⲣⲁⲡⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϫⲛ̅ⲣ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲛ̅ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲉϥⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ⲡⲧⲱⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛ̅ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲗⲟ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉϥϭⲓϫ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛⲙ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲇⲟⲩⲙⲁⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲙⲡ̅ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 10 ⲛⲁϣⲉⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ϩⲓⲱⲟⲩ 11 ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 13 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ 14 ⲁϥⲛⲉϩⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ 15 ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲁϥϯⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 17 ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲁϥϯϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲃⲟⲁⲛⲏⲣⲅⲉⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲉⲓ. 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲙ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲑⲁⲇⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲟⲥ 19 ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ 20 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲟⲩⲉⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲡⲱϣⲥ. 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ 23 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϥⲛⲁⲛⲉϫⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲛⲉⲥⲉⲣⲏⲩ ⲛⲥ̅ⲛⲁϣⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲏⲉ͡ⲓ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲛⲉϥⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲉϣⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. 26 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱⲣϫ ⲛ̅ⲛⲉϥⲉϣⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉϥϩⲁⲏ ϣⲱⲡⲉ. 27 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉ͡ⲓ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲛⲁⲟⲩ ⲉϥⲧⲙ̅ⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉ͡ⲓ. 28 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 29 ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲏⲡ ⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 30 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ 32 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ϩⲓⲃⲟⲗ 33 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 34 ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. 35 ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ.
Copyright information for CopSahHorner