Mark 4

1ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲟⲛ ⲉϯⲥⲃⲱ ϩⲁⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉ͡ⲓ ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 2ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲃⲱ 3ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲟ. 4ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟ, ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲁϥϩⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲁⲩⲟⲙⲟⲩ 5ⲕⲉⲩⲁ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϯⲟⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲕⲁϩ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 6ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ϣⲁ ⲁⲩϩⲱϭⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲟⲟⲩⲉ 7ⲕⲉⲩⲁ ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲟϭⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 8ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲙⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϣⲉ. 9ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅. 10ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛⲙ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 11ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁϫⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 12ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲛⲟⲉⲓ. ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 13ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ 14ⲡⲉⲧϫⲟ ⲉϥϫⲟ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. 15ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛϥ̅ϥⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ 16ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ 17ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛⲟⲩⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲏ̑ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. 18ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ 19ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛ̅ⲧⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲱϭⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 20ⲁⲩⲱ ⲛⲏ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲥⲉϣⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ϣⲉ. 21ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲉⲣⲉⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲛⲁⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲟⲩϣⲓ. ⲏ̑ ϩⲁⲟⲩϭⲗⲟϭ ⲙⲏ ⲛⲉⲩⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲁⲛ ϩⲓϫⲛ̅ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ. 22ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧϩⲟⲃⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ 24ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲙⲡ̅ϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 25ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥⲥϥ̅ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅. 26ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϭⲣⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲕⲁϩ. 27ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲛⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲡⲉϭⲣⲟϭ ϯⲟⲩⲱ ⲛϥⲣ̅ⲛⲟϭ ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ 28ⲡⲕⲁϩ ϣⲁϥϯⲟⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲟⲩϩⲙ̅ⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲩⲟ ⲉϥⲙⲉϩ ϩⲙⲡ̅ϩⲙ̅ⲥ 29ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲱϩ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁϥⲛ̅ⲡⲟϩⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲱϩⲥ̅ ϣⲱⲡⲉ 30ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩ. ⲏ ⲉⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 31ⲉⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅ϣⲗ̅ⲧⲙ̅ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉⲥⲥⲟⲃⲕ̅ ⲙⲉⲛ ⲉⲛⲉϭⲣⲱϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲓϫⲙⲡ̅ⲕⲁϩ 32ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲥ ϣⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛⲥ̅ϫⲓⲥⲉ ⲉⲛⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲟⲩⲱϩ ϩⲁⲧⲉⲥϩⲁⲉⲓⲃⲉⲥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ 33ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ⲥⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϣⲥⲱⲧⲙ̅ 34ⲁϫⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲇⲉ ⲙⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲩⲥⲁ ⲇⲉ ϣⲁϥⲃⲟⲗⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 35ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ 36ⲁⲩⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϭⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲥϭⲏⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 37ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲁⲧⲏⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ̅ϩⲟⲉⲓⲙ ϥⲱϭⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲟⲙⲥϥ̅. 38ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩϣⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲅ̅ⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ 39ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲣⲱ ⲛ̅ⲧⲉϣⲧⲙ̅ⲣⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲧⲏⲩ ϩⲣⲏϭ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϫⲁⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ. 40ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϭⲁⲃϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. 41ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲕⲉⲧⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ.
Copyright information for CopSahHorner