Mark 5

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲛ̅ⲅⲉⲣⲁⲥⲏⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲫⲱϭⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲙⲡⲉϣⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲙⲟⲣϥ̅ ϩⲛ̅ϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ̅ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲁⲓⲇⲉⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲥⲗⲡ̅ⲛ̅ϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲛϥ̅ⲟⲩⲉϭⲡⲙ̅ⲡⲁⲓⲇⲉⲥ ⲉⲙⲡⲉϣⲗⲁⲁⲩ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲛⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉϥϩⲛ̅ⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲟⲩⲓ̈ⲏ ⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲱⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϯⲱⲣⲕ̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲛⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲛⲧⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲗⲉⲅⲓⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ϫⲕϩⲁϩ 10 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ. 11 ⲛⲉⲥⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲙⲡ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲅⲉⲗⲏ ⲣ̅ⲣⲓⲣ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ 12 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲃⲱⲕʾ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣⲱϩⲧ ⲛ̅ϭⲓⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲣ̅ⲣⲓⲣ ϩⲓϫⲛ̅ⲧϣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϣⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 14 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. 15 ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲟ ⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲥⲙⲟⲛⲧ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ. 16 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϣⲁⲩ 17 ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲟϣ 18 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ 19 ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥ̅ⲕⲁⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ϣⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲙⲉ ⲛⲅ̅ⲧⲁⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲁϥⲛⲁ ⲛⲁⲕ 20 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲁⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲉϥϩⲁⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲇⲉ 22 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲁⲉⲓⲣⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ 23 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲕⲉⲉⲓ ⲛⲅ̅ⲕⲁⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲱⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲗⲟ ⲛⲥ̅ⲱⲛϩ 24 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 25 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϣⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲓⲥⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. 26 ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲥⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲙⲡⲥ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲛ̅ⲑⲟ. 27 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲥⲟϣⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲥϫⲱϩ ⲉⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ 28 ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲱϩ ⲉⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ϯⲛⲁⲗⲟ. 29 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϭⲱ ⲛ̅ϭⲓⲧⲡⲏⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲥⲛⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ 30 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲉⲛⲧⲁⲥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ϩⲙⲡ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲱϩ ⲉⲛⲁϩⲟⲓ̈ⲧⲉ 31 ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 32 ⲁϥⲕⲧⲉⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ 33 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲧⲱⲧ ⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲁⲥⲧⲁⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ 34 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲛ̅ⲧⲉⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ. 35 ⲉⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲕϣⲉⲉⲣⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲕⲛⲁϯϩⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ 36 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ 37 ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ 38 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̅ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛⲣⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 39 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ 40 ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲡⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 41 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲗⲉⲓⲑⲁ ⲕⲟⲩⲙ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲉⲓϫⲉⲣⲟ ⲧⲱⲟⲩⲛⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲥϩⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲡⲏⲣⲉ 43 ⲁϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲙ̅ⲙⲟⲥ·
Copyright information for CopSahHorner