Mark 6

1ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 2ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛ̅ϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲓ̈ ϭⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓ̈ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̅ϭⲟⲧ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ 3ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲙ ⲡⲉ ⲡϩⲁⲙϣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲁⲛ ϩⲁϩⲧⲏⲛ ⲁⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 4ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲏϣ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ. 5ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 6ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ 7ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛ̅ϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ 8ⲁϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϥⲓⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲛⲉⲩⲙⲟϫϩ 9ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲟⲧϩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ϯϣⲧⲏⲛ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ϩⲓⲱⲟⲩ 10ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲏⲉⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ 11ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲟⲉⲓϣ ⲉⲧϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 12ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ 13ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲥⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉϩ ⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 14ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 15ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 16ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϥⲓⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 17ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲧⲃⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲑⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ 18ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲑⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. 19ϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϭⲟⲛⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ. 20ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ. 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲁⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟⲩⲙⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲉⲅⲓⲥⲧⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. 22ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲁⲥⲟⲣⲭⲉ ⲁⲥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲏϫ. ⲡⲉⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲉ. 23ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲙⲟϥ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲉ ϣⲁⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. 24ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ 25ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲡⲉⲣⲟ ⲁⲥⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲕⲉϯ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲓϫⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲛⲁⲝ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. 26ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲛⲁⲩϣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲥⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ. 27ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉⲣⲟ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲡⲉⲕⲟⲩⲗⲁⲧⲱⲣ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 28ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁϥⲛ̅ⲧⲥ̅ ϩⲓϫⲙⲡⲡⲓⲛⲁⲝ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ. 29ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩϥⲓⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ϩⲁⲟⲩ. 30ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲃⲱ 31ⲡⲉϫⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲩⲥⲁ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲙⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲟⲩⲱⲙ 32ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲉⲓⲉ. 33ⲁϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 34ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲱⲥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲉϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ 35ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϣⲉ. ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲏⲇⲏ ⲁⲛⲁⲩ ϣⲉ. 36ⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲃⲱⲕ ⲉⲛⲥⲱϣⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲟⲩ. 37ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ. 38ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ̅ⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲥⲛⲁⲩ. 39ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲁⲩⲏⲧʾ ⲁⲩⲏⲧʾ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ 40ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲁⲩⲏⲧʾ ⲁⲩⲏⲧʾ ϣⲉ ϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲉⲓⲟⲩ ⲧⲁⲉⲓⲟⲩ. 41ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲓ̈ⲕ ⲛⲙⲡ̅ⲧⲃ̅ⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲉϣⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲡⲕⲉⲧⲃⲧ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 42ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲓ. 43ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅ ⲁⲩϥⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅. 44ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲁⲩϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 45ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲉⲃⲏⲑⲥⲁⲓ̈ⲇⲁ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 46ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ. 47ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓ ϩⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲉϥϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 48ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲟⲥⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲥϭⲏⲣ ⲡⲧⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥϯⲟⲩⲃⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲱⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 49ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲙⲁ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 50ⲁⲩⲉⲓⲟⲣϩϥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ 51ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲡⲧⲏⲩ ⲗⲟ ⲃ̅ⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ 52ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 53ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲅⲉⲛⲛⲏⲥⲁⲣⲉⲧ 54ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ 55ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲉⲓⲛⲉ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉⲧϭⲗⲱϭ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ϥⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 56ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϩⲉⲛϯⲙⲉ ⲏ ϩⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ ⲏ ϩⲉⲛⲥⲱϣⲉ. ϣⲁⲩⲕⲁⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲡ ⲛ̅ⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϣⲁⲩϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲩⲗⲟ.
Copyright information for CopSahHorner