Mark 7

ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲁⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲧⲙ̅ⲓ̈ⲁⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲉⲩⲧⲙ̅ϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲙⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲙⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲧ ⲉϩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲝⲉⲥⲧⲏⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲭⲁⲗⲕⲓⲛ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲣⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲟⲗⲙ̅. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲃⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲑⲉⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ 10 ⲙⲱⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓ̈ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓϣⲁϫⲉ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩ. 11 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲃⲁⲛ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ 12 ⲙⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁϥ ϭⲉ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ 13 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲥ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 14 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉ͡ⲓ 15 ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥⲛⲁϣϫⲁϩⲙⲉϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 16 [ ] 17 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 18 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲧϩⲏⲧ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲛⲁϣϫⲁϩⲙⲉϥ ⲁⲛ 19 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲏⲕ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲫⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲏ. ⲁⲩⲱ ϥⲃⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲣ̅ⲙⲏ ⲉϥⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛ̅ϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 20 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϣⲁϥϫⲁϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 21 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲉⲩⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲉⲛϩⲱⲧⲃ̅ ϩⲉⲛⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. 22 ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϫⲱϩⲙ̅. ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲁⲧϩⲏⲧ. 23 ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ· 24 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉϣϩⲱⲡ 25 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ 26 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲛ̅ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲉϫⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ 27 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲉⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲛ̅ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. 28 ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲣⲉϥⲣⲓϥⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. 29 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ. 30 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ̈ ⲁⲥϩⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉⲉⲣⲉ ⲉⲥⲛⲏϫ ϩⲓⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲁⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲗⲟ ϩⲓⲱⲱⲥ. 31 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲟϣ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϩⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲧⲟϣ ⲛ̅ⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲗ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱϥ. 33 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥⲛⲉϫⲛⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲡⲉϥⲗⲁⲥ 34 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲡⲫⲁⲑⲁ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ. 35 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ 36 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲟⲛ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ 37 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲉⲛ̅ⲕⲉⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲡⲟ ⲛϥⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ·
Copyright information for CopSahHorner