Mark 7

1ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲁⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 2ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲁⲧⲟⲟⲧⲟⲩ 3ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲧⲙ̅ⲓ̈ⲁⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 4ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲉⲩⲧⲙ̅ϭⲉϣϭⲱϣⲟⲩ ⲙⲉⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲙⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲧ ⲉϩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲝⲉⲥⲧⲏⲥ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲭⲁⲗⲕⲓⲛ 5ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ⲕ ⲉⲣⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲟⲗⲙ̅. 6ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ 7ⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲃⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 8ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ 9ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲑⲉⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ 10ⲙⲱⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓ̈ⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓϣⲁϫⲉ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩ. 11ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲃⲁⲛ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ 12ⲙⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁϥ ϭⲉ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ 13ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲥ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 14ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉ͡ⲓ 15ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥⲛⲁϣϫⲁϩⲙⲉϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 16[ ] 17ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 18ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲧϩⲏⲧ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲛⲁϣϫⲁϩⲙⲉϥ ⲁⲛ 19ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲏⲕ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲫⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲏ. ⲁⲩⲱ ϥⲃⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲣ̅ⲙⲏ ⲉϥⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛ̅ϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 20ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϣⲁϥϫⲁϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 21ⲉϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲉⲩⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲉⲛϩⲱⲧⲃ̅ ϩⲉⲛⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. 22ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϫⲱϩⲙ̅. ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲁⲧϩⲏⲧ. 23ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ· 24ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉϣϩⲱⲡ 25ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ 26ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲛ̅ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲉϫⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ 27ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲉⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲛ̅ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. 28ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲣⲉϥⲣⲓϥⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. 29ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ. 30ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ̈ ⲁⲥϩⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉⲉⲣⲉ ⲉⲥⲛⲏϫ ϩⲓⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲁⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲗⲟ ϩⲓⲱⲱⲥ. 31ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲧⲟϣ ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϩⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲧⲟϣ ⲛ̅ⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ 32ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲗ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱϥ. 33ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥⲛⲉϫⲛⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲡⲉϥⲗⲁⲥ 34ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲡⲫⲁⲑⲁ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ. 35ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ 36ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲟⲛ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ 37ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲉⲛ̅ⲕⲉⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲡⲟ ⲛϥⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ·
Copyright information for CopSahHorner