Mark 8

1ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 2ϫⲉ ϯϣⲛ̅ϩⲧⲏⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲏⲇⲏ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. 4ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲥⲓⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲉ. 5ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ̅ⲟⲩⲏⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. 6ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱϥ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ 7ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲕⲁⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. 8ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅. ⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲥⲁϣϥ ⲃ̅ⲃⲓⲣ 9ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 10ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ. 11ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 12ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲉ͡ⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 13ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲟⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ 14ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓ 15ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ 16ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 17ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 18ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲣϩ̅ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲡⲉϣϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. 20ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲡⲱϣ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ϣⲉ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲃ̅ⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. 21ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲉ ⲁⲛ· 22ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 23ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲕⲱⲙⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. 24ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓ̈ⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲏⲛ. 25ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲥⲱⲧϥ̅ ⲁϥⲉⲓⲱⲣϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 26ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲏⲉ͡ⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲃⲱⲕ ⲣⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ. 27ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲕⲱⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. 28ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ 30ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 31ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲉⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲡⲓϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ. 32ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ. 33ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 34ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥxⲟ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉⲓ 35ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲙ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲥ. 36ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϯⲟⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 37ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ϣⲃ̅ⲃⲓⲱ ϩⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 38ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
Copyright information for CopSahHorner