Mark 8

ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϣⲛ̅ϩⲧⲏⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲏⲇⲏ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲥⲓⲉⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ̅ⲟⲩⲏⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱϥ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲕⲁⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅. ⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲥⲁϣϥ ⲃ̅ⲃⲓⲣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· 10 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲥⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ. 11 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 12 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲉ͡ⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ. 13 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲟⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ 14 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓ 15 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 18 ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲣϩ̅ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲡⲉϣϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲡⲱϣ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ϣⲉ ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲃ̅ⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗ̅ⲗⲁⲕⲙ̅. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. 21 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲉ ⲁⲛ· 22 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓ̈ⲇⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 23 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲕⲱⲙⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. 24 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓ̈ⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲏⲛ. 25 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲥⲱⲧϥ̅ ⲁϥⲉⲓⲱⲣϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 26 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲏⲉ͡ⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲃⲱⲕ ⲣⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ. 27 ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲕⲱⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. 28 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ 30 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 31 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲉⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲡⲓϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ. 32 ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ. 33 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ. 34 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥxⲟ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲉⲓ 35 ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲙ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲥ. 36 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϯⲟⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 37 ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ϣⲃ̅ⲃⲓⲱ ϩⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 38 ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
Copyright information for CopSahHorner