Mark 9

ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲥⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲃⲧϥ̅ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲉⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲉⲛⲛⲉϣⲟⲩⲣⲁϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲱϭⲥ ⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲓ̅ⲥ̅. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟ ϭⲉ ⲛ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲏⲗⲉⲓⲁⲥ. ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉⲟⲩ. ⲁⲧϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲡⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϥⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲩⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10 [ ] 11 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ϥⲛⲁϫⲡⲓⲉⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ 12 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲉⲕϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟϣϥ̅. 13 ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲕⲉϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 14 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ 15 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 16 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 17 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲓ̈ⲛ̅ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ϣⲁϥⲣⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛϥ̅ⲧⲁⲩⲉⲥϩⲃ̅ⲏⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϩⲣⲁϫⲣⲉϫ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲃϩⲉ ⲛϥ̅ⲧⲱⲥ. ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲛⲟϫϥ̅. 19 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲱ̑ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲉⲓⲥϥ ⲛⲁⲓ̈. 20 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲛⲁϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣⲁϩⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲁϥϩⲓⲧⲉ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥⲧⲁⲩⲉⲥⲃⲏⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 21 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲓⲛⲧⲁⲡⲁⲉⲓ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲉⲓ. 22 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉϥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁϣⲁⲁϥ ⲉⲕϣⲛ̅ϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ. 23 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁϣⲁⲁϥ. ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 24 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 25 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲏⲧʾ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲗ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 26 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲁϩⲧϥ̅ ϩⲓⲡⲕⲁϩ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. 27 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. 28 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲥⲁⲩⲥⲁ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲉϣⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙⲉⲩⲉϣⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲙ̅ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· 30 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ 31 ⲛⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ. 32 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲛⲟⲩϥ 33 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ. 34 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 35 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲉ͡ⲓ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 36 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 37 ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. 38 ⲡⲉϫⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. 39 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥⲛⲁϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲧⲁⲭⲩ ⲉϫⲉⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 40 ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉϥϯ ⲉϫⲱⲛ 41 ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲧⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲥⲱⲣⲙ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ. 42 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲕⲉ ⲁϣⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 43 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϣⲁⲁⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϭⲁⲛⲁϩ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉϭⲓϫ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥϫⲉⲛⲁ. 44 [ ] 45 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϣⲁⲁⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲕ̅ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 46 [ ] 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲟⲣⲕϥ̅ ⲛⲅ̅ⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲧʾ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲃⲁⲗ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛ 48 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲩϥⲛ̅ⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲁⲧⲉ ⲛⲥ̅ⲛⲁϫⲉⲛⲁ ⲁⲛ. 49 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲕⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ. 50 ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲕⲣⲉϥ ϩⲛ̅ⲟⲩ. ⲕⲁϩⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲉ͡ⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ·
Copyright information for CopSahHorner