Mark 9

1ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲥⲉ͡ⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ. 2ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲃⲧϥ̅ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ 3ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲉⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲉⲛⲛⲉϣⲟⲩⲣⲁϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲱϭⲥ ⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 4ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲓ̅ⲥ̅. 5ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲙⲓⲟ ϭⲉ ⲛ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲏⲗⲉⲓⲁⲥ. 6ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉⲟⲩ. ⲁⲧϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲧⲟⲩ 7ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲡⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ 8ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϥⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 9ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲩⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10[ ] 11ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ϥⲛⲁϫⲡⲓⲉⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ 12ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲉⲕϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟϣϥ̅. 13ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲕⲉϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 14ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ 15ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ 16ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 17ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲓ̈ⲛ̅ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 18ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ϣⲁϥⲣⲁϩⲧϥ̅ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛϥ̅ⲧⲁⲩⲉⲥϩⲃ̅ⲏⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϩⲣⲁϫⲣⲉϫ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲃϩⲉ ⲛϥ̅ⲧⲱⲥ. ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲛⲟϫϥ̅. 19ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲱ̑ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲉⲓⲥϥ ⲛⲁⲓ̈. 20ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲛⲁϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣⲁϩⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲁϥϩⲓⲧⲉ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥⲧⲁⲩⲉⲥⲃⲏⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 21ⲁϥϫⲛⲟⲩⲡⲉϥⲉ͡ⲓⲱⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲓⲛⲧⲁⲡⲁⲉⲓ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲉⲓ. 22ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉϥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁϣⲁⲁϥ ⲉⲕϣⲛ̅ϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ. 23ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁϣⲁⲁϥ. ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 24ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 25ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲏⲧʾ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲗ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲅ̅ⲧⲙ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 26ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲁϩⲧϥ̅ ϩⲓⲡⲕⲁϩ. ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. 27ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. 28ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ. ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲥⲁⲩⲥⲁ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲉϣⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 29ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙⲉⲩⲉϣⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲙ̅ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· 30ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ 31ⲛⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ. 32ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲛⲟⲩϥ 33ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ. 34ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 35ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲉ͡ⲓ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 36ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 37ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϣⲟⲡⲧ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ. 38ⲡⲉϫⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. 39ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥⲛⲁϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲧⲁⲭⲩ ⲉϫⲉⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 40ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉϥϯ ⲉϫⲱⲛ 41ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲧⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲥⲱⲣⲙ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ. 42ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ⲕⲟⲩⲉ͡ⲓ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉ͡ⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲕⲉ ⲁϣⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 43ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϣⲁⲁⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϭⲁⲛⲁϩ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉϭⲓϫ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥϫⲉⲛⲁ. 44[ ] 45ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϣⲁⲁⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲕ̅ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 46[ ] 47ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲟⲣⲕϥ̅ ⲛⲅ̅ⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲧʾ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲃⲁⲗ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛ 48ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲩϥⲛ̅ⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲁⲧⲉ ⲛⲥ̅ⲛⲁϫⲉⲛⲁ ⲁⲛ. 49ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲕⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲧⲉ. 50ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲕⲣⲉϥ ϩⲛ̅ⲟⲩ. ⲕⲁϩⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲉ͡ⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ·
Copyright information for CopSahHorner