Matthew 10

ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲛⲟⲩϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗⲉϫ ⲛⲓⲙ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ. ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲙⲛⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ ⲡⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ. ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲛⲑⲁⲇⲇⲁⲓⲟⲥ. ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. ⲡⲉⲓⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲃⲱⲕ ⲉϩⲓⲏ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϣⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ. ⲁⲥϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩ ⲧⲃⲃⲟⲟⲩ. ⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ϯ ⲛϫⲓⲛϫⲏ. ⲙⲡⲣϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ. ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩϩⲁⲧ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲛⲧ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲟϫϩ. 10 ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ. ⲟⲩⲧⲉ ϣⲧⲏⲛ ⲥⲛⲧⲉ. ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩⲉ. ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ. ϥⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉϥϩⲣⲉ. 11 ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲏ ⲡϯⲙⲉ. ϣⲓⲛⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲏⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 13 ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲏⲓ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛϥⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲕⲟⲧⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 14 ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲙⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲓ. ⲏ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲏ ⲡϯⲙⲉ. ⲛⲟⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 15 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 16 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲟⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ. ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛϩⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ. 17 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲥⲉⲛⲁⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 18 ⲛⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲙⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 19 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ. ⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ. 20 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. 21 ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲛⲧⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ. 22 ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. 23 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲧⲛ ϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲓ. ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲙⲡⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ. 24 ⲙⲛⲥⲃⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲉⲡⲉϥⲥⲁϩ. ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ. 25 ϩⲱ ⲉⲡⲉⲥⲃⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϣϫⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲏⲓ. 26 ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲛⲥⲉⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲏⲡ ⲉⲛϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 27 ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁϫⲓϥ ϩⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲛⲛϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ. 28 ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ. ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ. ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. 29 ⲙⲏ ϫⲁϫ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲥⲉϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲟⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϫⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 30 ⲛⲕⲉⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ ⲏⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 31 ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛϫⲁϫ. 32 ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϩⲱ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 33 ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ. ϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ϩⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. 34 ⲙⲡⲣⲱϣ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ. ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ. 35 ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲱⲣϫ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲉⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲧⲉⲥϣⲱⲙⲉ. 36 ⲛϫⲁϫⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲏⲓ. 37 ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲙⲁⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲓ ⲛϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲓϣⲉⲉⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲓ ⲛϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ. 38 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϥⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲥxⲟ̅ⲥ̅ ⲛϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲛϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ. 39 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 40 ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲱⲡ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧ<ⲛ>ⲛⲟⲟⲩⲧ. 41 ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. 42 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲱⲣϣ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲣⲙ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ.
Copyright information for CopSahHorner