Matthew 13

1ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. 2ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ. ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ. 3ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϫⲟ ⲉϫⲟ. 4ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟ. ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ. ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ. 5ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲙⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛⲕⲁϩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϯⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛϩⲁϩ ⲛⲕⲁϩ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. 6ⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲁ ⲁⲩⲣⲕⲁⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲟⲟⲩⲉ. 7ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲟϭⲧⲟⲩ. 8ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯϣⲉ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁϥϯⲥⲉ. ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲁϥϯⲙⲁⲁⲃ. 9ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ. 10ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 11ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲙⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ. 12ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛϥⲣϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥ ⲡⲕⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ. 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ. ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ. 14ⲥⲛⲁϫⲱⲕ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲟⲓ. ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲉⲓⲱⲣϩ. 15ⲁϥⲛϣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲣⲟϣ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ϩⲙⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ. ⲛⲥⲉⲛⲟⲓ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ. 16ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ. 17ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ. 18ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲧϫⲟ. 19ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉⲛϥⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϣⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ. 20ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲙⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ. 21ⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ. ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲏ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ. ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. 22ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ. ⲉⲣⲉⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲱϭⲧ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. 23ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟϥ. ⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϣⲉ. ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛⲥⲉ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲁⲃ. 24ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲟ ⲛⲟⲩϭⲣⲟϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ. 25ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲉϥϫⲁϫⲉ ⲁϥϫⲟ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲥⲟⲩⲟ ⲁϥⲃⲱⲕ. 26ⲛⲧⲉⲣⲉϥϯⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲧⲏϭ. 27ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ⲛⲟⲩϭⲣⲟϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲕⲥⲱϣⲉ. ⲛⲧⲁϥϩⲉ ϭⲉ <ⲉ>ⲉⲛⲧⲏϭ ⲧⲱⲛ. 28ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲟⲩϫⲁϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲃⲱⲕ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ. 29ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲣⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲉⲥⲟⲩⲟ. 30ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲁⲓⲁⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϣⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲱϩⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲱϩⲥ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁϫⲁⲓⲟϩⲥ. ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲣⲟⲩ ⲛϩⲛϣⲟⲗ ⲉⲡⲣⲟⲕϩⲟⲩ. ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ. 31ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲏⲙ. ⲧⲁⲓ ⲉⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ ⲁϥϫⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ. 32ⲧⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ⲧⲉ ⲉⲛⲉϭⲣⲟⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϣⲁⲥⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲟⲧⲉ. ⲛⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲏⲛ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ. 33ⲁϥϫⲱ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲑⲁⲃ ⲉⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲧϥ ⲁⲥϩⲟⲡϥ ϩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲓ ⲛⲛⲟⲉⲓⲧ ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲑⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ. 34ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉϥϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ. 35ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲧⲁϫⲱ ⲛⲛⲉⲧϩⲏⲡ ϫⲓⲛⲉⲡϣⲁⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 36ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ. 37ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 38ⲧⲥⲱϣⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. ⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 39ⲡϫⲁϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲡⲱϩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ. ⲛϫⲁⲓⲟϩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 40ⲛⲑⲉ ϭⲉ ⲛϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲏϭ. ⲛⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ. 41ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. 42ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉϩⲣⲱ ⲛⲥⲁⲧⲉ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ. 43ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ. ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ. 44ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲁϩⲟ ⲉϥϩⲏⲡ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϩⲟⲡϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲁϣⲉ. ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϥϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲛϥϣⲱⲡ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 45ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϣⲱⲧ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. 46ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲧⲁϥ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⲛⲁϥ. 47ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲁⲃⲱ ⲉⲁⲩⲛⲟϫⲥ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲉⲁⲥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲏⲃⲧ. 48ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲁⲩⲕⲱⲧϥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ. ⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 49ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ. ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 50ⲛⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉϩⲣⲱ ⲛⲥⲁⲧⲉ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ. 51ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 52ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲁϥϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲛϩⲉⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲛϩⲉ<ⲛ>ⲁⲥ. 53ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 54ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲁϥϯⲥⲱ ⲛⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ϩⲉ ⲉⲧⲉⲓⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲓϭⲟⲙ. 55ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡϩⲁϣⲉ. ⲙⲏ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲡⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲙⲛⲓⲱⲥⲏⲥ. ⲙⲛⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ. 56ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲏ ⲛⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲧⲏⲛ. ⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ϭⲉ ϩⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲱⲛ. 57ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲏϣ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ. 58ⲙⲡⲉϥⲣϩⲁϩ ⲛϭⲟⲙ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner