Matthew 15

ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲥⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲛⲥⲉⲉⲓⲱ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ. ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲩ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ. ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 10 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ. 11 ⲙⲡⲉⲧⲃⲏⲕ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. 13 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲡⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲟϭϥ ϥⲛⲁⲡⲱⲣⲕ. 14 ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲉ. ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ. 15 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 16 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ. 17 ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲛϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲏ ⲛⲥⲉⲧⲁⲩⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲣⲙⲏ. 18 ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϩⲏⲧ. ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 19 ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲛϭⲓⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ϩⲉⲛϩⲱⲧⲃ. ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ. ϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ. ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲟⲩⲁ. 20 ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲕⲉⲓⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛϥⲥⲱⲱϥ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 21 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ. 22 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲧⲟϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ϩⲓⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ. 24 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧ<ⲛ>ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 25 ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲁ ⲉⲣⲟⲓ. 26 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲉϫⲓ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. 27 ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥⲣⲉϥⲣⲓⲃⲉ ⲉⲧϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ. 28 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲁϣⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲗⲟ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 29 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 30 ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲁⲗⲉ. ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲡⲟ. ⲙⲛϩⲉⲛϭⲁⲛⲁϩ. ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 31 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛϭⲁⲗⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲛϭⲁⲛⲁϩ ⲉⲩⲧⲁⲗϭⲏⲩ ⲙⲛⲛⲉⲙⲡⲟ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲃⲗⲗⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 32 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟⲓ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϩⲕⲁⲉⲓⲧ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲥⲙ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ. 33 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲧⲉⲓⲁϣⲏ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϩⲙⲡⲉⲓϫⲁⲓⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲥⲓⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ. 34 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲏⲙ ⲛⲧⲏⲃⲧ. 35 ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ. 36 ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛⲛⲧⲏⲃⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. 37 ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲗⲁⲕⲙ ⲥⲁϣϥ ⲛⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ. 38 ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ. 39 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲱϣ ⲙⲙⲁⲅⲉⲇⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner