Matthew 15

1ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲥⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 2ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲛⲥⲉⲉⲓⲱ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ. 3ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. 4ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩ. 5ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲏ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ. 6ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. 7ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 8ϫⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ. ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲏⲩ ⲛⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ. 9ⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ. 10ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ. 11ⲙⲡⲉⲧⲃⲏⲕ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲡⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 12ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. 13ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲡⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲟϭϥ ϥⲛⲁⲡⲱⲣⲕ. 14ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲉ. ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ. 15ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 16ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ. 17ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲛϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲏ ⲛⲥⲉⲧⲁⲩⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲣⲙⲏ. 18ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϩⲏⲧ. ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 19ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲛϭⲓⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ϩⲉⲛϩⲱⲧⲃ. ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ. ϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ. ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ. ⲛⲟⲩⲁ. 20ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲥⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲕⲉⲓⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛϥⲥⲱⲱϥ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ. 21ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ. 22ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲧⲟϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ϩⲓⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲥ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ. 24ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧ<ⲛ>ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 25ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲁ ⲉⲣⲟⲓ. 26ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲉϫⲓ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. 27ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲕⲉⲟⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥⲣⲉϥⲣⲓⲃⲉ ⲉⲧϩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ. 28ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ. ϫⲉ ⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲁϣⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲗⲟ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 29ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 30ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲛⲃⲗⲗⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲁⲗⲉ. ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲡⲟ. ⲙⲛϩⲉⲛϭⲁⲛⲁϩ. ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 31ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛϭⲁⲗⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲛϭⲁⲛⲁϩ ⲉⲩⲧⲁⲗϭⲏⲩ ⲙⲛⲛⲉⲙⲡⲟ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲃⲗⲗⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅. 32ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟⲓ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϩⲕⲁⲉⲓⲧ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲥⲙ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ. 33ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲧⲉⲓⲁϣⲏ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϩⲙⲡⲉⲓϫⲁⲓⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲥⲓⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ. 34ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲏⲣ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲏⲙ ⲛⲧⲏⲃⲧ. 35ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ. 36ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛⲛⲧⲏⲃⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ. 37ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲗⲁⲕⲙ ⲥⲁϣϥ ⲛⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ. 38ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ. 39ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲱϣ ⲙⲙⲁⲅⲉⲇⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner